O banki

Družbena vloga

Novinarsko središče

Za vlagatelje

Hitre povezave

Publikacije

NLB Spletna mesta

Banka danes


Banka s poslanstvom je veliko več kot seštevek njenih dejavnosti. Svoj vpliv na finančnem trgu NLB utrjuje z aktivno vlogo na vseh področjih družbenega razvoja. Z uresničevanjem svojih poslovnih ciljev na temelju tradicije in zaupanja ter z odgovornim negovanjem poslovnih vrednot.

Kot največja slovenska banka se zavedamo pomembnosti svojega poslanstva in dejstva, da se z uspešnim razvojem družbe kot celote krepita tudi naš ugled in moč.


Pogovor s Tino Maze