O banki

Družbena vloga

Novinarsko središče

Za vlagatelje

Hitre povezave

Publikacije

NLB Spletna mesta

16. junij 2008

Dokapitalizacija NLB uspešno zaključena

Danes, 16. junija, se je ob 13. uri zaključil tretji krog javne ponudbe novoizdanih delnic NLB. V tem, zadnjem krogu dokapitalizacije so bile delnice NLB ponujene izključno dobro poučenim vlagateljem iz prve točke 44. člena ZTFI. Ti so v roku petih delovnih dni (od 10. junija do 16. junija do 13. ure) vpisali in vplačali 439.958 delnic v skupnem znesku 146,9 mio evrov, tako da je tretji krog uspešno zaključen.  S tem se je uspešno zaključila tudi dokapitalizacija banke, saj so bile vse novoizdane delnice NLB, ki so bile predmet javne prodaje, vpisane in vplačane.

Ker je v tretjem krogu prodaje prišlo do presežnega vpisa in vplačila delnic glede na razpoložljive delnice za tretji krog prodaje (405.663 delnic NLB), bodo delnice vlagatelju dodeljene sorazmerno (proporcionalno) s številom vpisanih in vplačanih delnic glede na skupno število vpisanih in vplačanih delnic v tretjem krogu prodaje.

Prodaja novo izdanih delnic NLB je skladno s prospektom za javno ponudbo potekala v treh krogih, na voljo pa je bilo skupaj 898.204 delnic NLB. Prodajna cena za delnico je  znašala 334,00 evrov, kar je 2,15-kratnik konsolidirane knjigovodske vrednosti na dan 31. marec 2008, upoštevajoč dokapitalizacijo. Kot je znano, je NLB sprejela odločitev o dokapitalizaciji banke v višini 300 mio evrov za potrebe nadaljnje rasti in razvoja NLB Skupine.


Odnosi z javnostmi NLB


Nazaj