Družbena odgovornost

V NLB Viti se zavedamo svoje povezanosti z lokalnim in širšim okoljem, v katerem delamo in živimo. Svojo družbeno odgovornost uresničujemo tako, da del ustvarjenega dohodka namenjamo razvoju in delovanju družbenih dejavnosti, ki bogatijo naše življenje.Finančno pomoč v obliki sponzorstev in donacij vsako leto namenimo izbranim kulturnim, športnim in dobrodelnim organizacijam in projektom, v katerim najdemo podobne vrednote.

V letu 2010 smo s sponzorskimi sredstvi med drugim podprli:

 • projekte na področju kulture:
  • prireditev Junijski večeri na Prešernovem trgu v Ljubljani,
  • Teden kulture na placu,
  • glasbeno skupino Katrinas;
 • športne dogodke:
  • Europetanka,
  • Pot ob žici,
  • Veslaj z mano,
  • Ljubljanski maraton;
 • dogodke za otroke:
  • Poletje na fakulteti za šport,
  • Čarobni dan Lipica,
  • Sončkov festival,
  • Čarobni dan Terme Ptuj,
  • Ljubljanski maraton.


Donacije smo namenili:

 • društvu za avtizem Dan Trebnje,
 • društvu za pomoč otrokom Žogica,
 • Cirius Kamnik,
 • kriznemu centru za mlade Kresnička (omogočili smo letovanje 5 otrok),
 • Dobrodelnemu društvu Jurček,
 • društvu Tvoj telefon,
 • KORK - RK Trebnje,
 • 120 slovenskim vrtcem.