O banki

Družbena vloga

Novinarsko središče

Za vlagatelje

Hitre povezave

Publikacije

NLB Spletna mesta

Družbena vloga

V NLB družbene in okoljske pobude odgovorno vključujemo v svoje delovanje. S tem se pridružujemo krogu domačih in mednarodnih javnih in zasebnih finančnih institucij in podjetij, ki se zavedajo svoje družbene vloge. Družbeno in okoljsko vlogo izvajamo v odnosu do strank, zaposlenih in okolja. Naš namen je, da bi v vseh odnosih z načeli družbene in okoljske politike prispevali k večji kakovosti življenja in k trajnostnemu razvoju. Formalni okvir za načela in zaveze predstavljata pravna reda Republike Slovenije in Evropske unije. Razumemo ju kot podlago za svoje usmeritve, pri realizaciji pa želimo doseči več kot zgolj izpolnjevanje zakonskih določil. Prav zato smo oblikovali družbeno in okoljsko politiko, ki služi kot smerokaz našega delovanja na tem področju.


Več informacij