Dolgoročni krediti iz sredstev Evropske investicijske banke (EIB)

Ponudba dolgoročnih kreditov iz sredstev EIB je namenjena mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter samostojnim podjetnikom, ki potrebujejo kredit v višini do 50% vrednosti investicije.

Glavne prednosti

 • ugodna obrestna mera,
 • daljše ročnosti (3 do 12 let),
 • možnost odloga plačila glavnice do 5 let od datuma podpisa pogodbe,
 • obrestna mera: spremenljiva ali nespremenljiva,
 • obrestna mera in stroški odobritve: odvisni od bonitete podjetja, ročnosti kredita, kvalitete zavarovanja in sodelovanja z banko,
 • odplačilo glavnice in obresti: mesečno, četrtletno ali polletno.

Naročite se na posvet!

S poslovnim skrbnikom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

Naročite se na posvet!
 • zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
 • zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
 • Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
 • Vpišete lahko največ 1500 znakov.
   
* - obvezni podatki
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Zahvaljujemo se vam za poslano sporočilo!

Vrednost investicijskih projektov in znesek kredita

Vrednosti projekta: do 1 mio EUR.
Višina kredita: do 250.000 EUR (do 50 % upravičenih stroškov).

S kreditom iz sredstev EIB se lahko financirajo stroški, ki so neposredno povezani z investicijo ter pripomorejo k izpolnitvi ekonomskega cilja investicije. Še posebej velja to za sledeče stroške:

 • nakup opredmetenih osnovnih sredstev, zemljišč;
 • nakup neopredmetenih osnovnih sredstev (npr.stroški povezani s planiranjem in razvojem), ki so neposredno povezani z investicijo. V primeru projektov, ki so namenjeni razvoju družbe (še posebej pri raziskavah in tehnološko razvojnih programih do treh let) se v vrednost projekta vključujejo tudi stroški delovne sile (plače);
 • EIB med neopredmetena osnovna sredstva ne vključuje nakupa (blagovne) znamke, pridobitve patentov in licenc v telekomunikacijah in agroživilstvu, ostalih proizvodnih in distribucijskih pravic ter pravic za izkoriščanje naravnih vrelcev. Omenjene stvari se torej ne morejo šteti med stroške, ki prispevajo k vrednosti projekta;
 • nakup obratnih sredstev (npr. materiali, polproizvodi ter proizvodi, vrednost surovin, končnih zalog in terjatev upnikov), ki rezultirajo v razširitvi poslovanja,

Več informacij

Povpraševanje po dolgoročnem kreditu iz sredstev EIB PDF format (129 KB)


Nazaj    Poslovne finance