Koliko zavarovanja potrebujem

Člani gospodinjstva

Število vseh članov gospodinjstva
Število otrok
Stroški vzdrževanja otrok
EUR
0 EUR
500.000 EUR
Št. ostalih vzdrževalnih članov gospodinjstva
Partner, starši, itd.
Predvideno število let vzdrževanja vzdrževalnih članov
let

Višina izdatkov in dolga

Višina osnovnih življenjskih mesečnih izdatkov
EUR
25 EUR
10.000 EUR
Višina neodplačanega dolga
EUR
0 EUR
500.000 EUR