Osnove življenjskih zavarovanj

Življenjske situacije

 

Koliko zavarovalne vsote potrebujem?

Število članov gospodinjstva:
EUR
Stroški vzdrževanja otrok:
Št. ostalih vzdrževanih članov gospodinjstva:
let
Predvideno število let vzdrževanja ostalih vzdrževanih članov gospodinjstva :
EUR
Višina osnovnih življenjskih mesečnih izdatkov gospodinjstva:
EUR
Višina neodplačanega dolga:
Priporočamo vam, da se zavarujete za zavarovalno vsoto:
1.000 EUR