Krediti


Aktualno!

Posebna ponudba kreditov s subvencijo obrestne mere zavarovanih z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2014:
- Razpis P1 2014: Garancije Slovenskega podjetniškega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, obrestna mera za kreditojemalca je 6M EURIBOR + 1,95% in
- Razpis P1 2014 - TIP: Garancije Slovenskega podjetniškega sklada za tehnološke projekte, obrestna mera za kreditojemalca je 6M EURIBOR + 0,00%.
 Več...


Likvidnostni kredit

Prava rešitev za premostitev kratkoročnih likvidnostnih težav z odplačilno dobo do 30 dni.

Posebna podnuba kreditov

Klasični kratkoročni kredit

Za financiranje gibljivih in manjših osnovnih sredstev. Na voljo so z različnimi ročnostmi do enega leta.

Kratkoročni revolving kredit

Za financiranje občasnega primanjkljaja likvidnih sredstev.

Kredit iz sredstev SID banke

S kreditom iz virov SID banke vam lahko po ugodnejši obrestni meri od redne ponudbe NLB in z možnostjo odloga vračila glavnice pomagamo pri financiranju projektov, ki ustrezajo enemu od razpisanih namenov.

Namenski kredit za odpiranje akreditivov

Zagotavljajo vam kritje, ki je potrebno za otvoritev domačih in mednarodnih akreditivov. Na voljo so z različnimi ročnostmi.

Dolgoročni kredit

Namenjeni so za financiranje naložb v osnovna in trajna gibljiva sredstva. Praviloma ročnosti do deset let.

Sindicirani kredit

Lahko vam zagotovimo kredit v okviru sindikata bank, pod pogoji, ki so ugodnejši od tistih, ki bi jih dosegli z večbilateralnimi posli.

Kreditno posredovanje - povezani posli

Za vse, ki želite svojim strankam - pravnim in fizičnim osebam - prodati produkt ali storitev z najemom ugodnega kredita.