Likvidnostni kredit

Namenjen je premostitvi kratkoročnih likvidnostnih težav.

Glavne prednosti

  • odplačilna doba: do 30 dni,
  • obrestna mera in stroški odobritve so odvisni od bonitete podjetja oziroma zasebnika, ročnosti kredita, kvalitete zavarovanja in sodelovanja z banko.

  Naročite se na posvet!

  S poslovnim skrbnikom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

  Naročite se na posvet!
  • zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
  • zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
  • Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
  • Vpišete lahko največ 1500 znakov.
    
  * - obvezni podatki
  V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
  Zahvaljujemo se vam za poslano sporočilo!

  Zavarovanje

  Kredite lahko zavarujete z bianco menico z menično izjavo, pobotom s sredstvi na poslovnem računu, poroštvom pravne osebe oziroma zasebnika, zastavo prvovrstnih vrednostnih papirjev in denarnih sredstev, zastavo terjatev, zastavo premičnin in nepremičnin, zavarovanjem pri zavarovalnici ter ostalimi oblikami zavarovanja. S strani banke zahtevano zavarovanje je odvisno od vsebine in lastnosti zaprošenega kredita.