Naložbe

Jamstvo za vaše vloge!

Na podlagi Zakona o bančništvu (ZBan-1) so vlagateljem vloge v posamezni banki ali hranilnici s sedežem v RS zajamčene do višine 100.000 EUR.


NLB Depozit

Presežna sredstva v evrih lahko varno in donosno naložite z višjo obrestno mero kot sredstva na vpogled.

NLB Depozit na odpovedni rok

Če želite sami odločati o datumu prekinitve vezave denarnih sredstev ali če želite denarna sredstva vezati za krajši čas, se odločite za NLB Depozit na odpovedni rok.

NLB Depozit v tuji valuti

Varna in donosna naložba presežkov v tuji valuti z obrestno mero, ki je višja kot pri sredstvih na vpogled.

NLB Depozitni račun

Dinamičen depozitni račun z višjo obrestno mero, na katerega lahko poljubno polagate sredstva in jih dvigujete do dogovorjenega minimuma.