Storitve za prebivalce

Nasveti za

Hitre povezave

Publikacije

NLB Spletna mesta

Naložbe v vrednostne papirje

NLB Borza


Analize finančnih trgov

Z namenom zagotavljanja kvalitetnega informiranja in pomoči pri sprejemanju investicijskih odločitev v NLB redno spremljamo dogajanja na domačem in tujih kapitalskih trgih.

Trgovanje z vrednostnimi papirji

Posredujemo pri nakupih in prodajah vrednostnih papirjev na domačih in tujih borzah.

Skrbništvo nad vrednostnimi papirji

Skrbniške storitve predstavljajo paleto administrativnih, informacijskih,pravnih in davčnih storitev investitorjem pri poslovanju z vrednostnimi papirji na domačem in tujih trgih.

Zakladne menice

Varna in donosna naložba prostih denarnih sredstev v državne vrednostne papirje, za izplačilo katerih jamči Republika Slovenija.