Naložbe v vrednostne papirje

NLB Borza


Analize finančnih trgov

Z namenom zagotavljanja kvalitetnega informiranja in pomoči pri sprejemanju investicijskih odločitev v NLB redno spremljamo dogajanja na domačem in tujih kapitalskih trgih.

Trgovanje z vrednostnimi papirji

Posredujemo pri nakupih in prodajah vrednostnih papirjev na domači in tujih borzah.

Skrbništvo nad vrednostnimi papirji

Skrbniške storitve predstavljajo paleto administrativnih, informacijskih, pravnih in davčnih storitev investitorjem pri poslovanju z vrednostnimi papirji na domačem in tujih trgih.

Zakladne menice

Varna in donosna naložba prostih denarnih sredstev v državne vrednostne papirje, za izplačilo katerih jamči Republika Slovenija.