NLB Vita Nezgoda

Zavarovanje, ki ga ne potrebujete.
Razen, kadar ga.

Ker imajo posledice nezgode lahko velik vpliv tudi na vaše finančno stanje in finančno stanje vaše družine, se zavarujte z nezgodnim zavarovanjem.

Premija Mesečno, od 9 EUR dalje
Kritja

Zavarovanje za primer nezgodne smrti, nezgodne smrti v prometni nesreči, nezgodne invalidnosti ter zloma kosti.

Naštetim kritjem lahko dodate tudi dnevno nadomestilo za aktivno zdravljenje in bolnišnični dan.

Višina zavarovalne vsote Odvisna od izbranega paketa kritij
Doba zavarovanja 1 leto z avtomatičnim podaljševanjem ali 10 let

Zavarovanje je primerno

 • Če želite enostavno nezgodno zavarovanje z visokimi zavarovalnimi vsotami za primer invalidnosti.
 • Če želite poskrbeti za dodatno finančno varnost zase in vašo družino v primeru nezgodne smrti ali nezgodne invalidnosti.
 • Če želite v primeru nezgode prejemati  dnevno nadomestilo za aktivno zdravljenje in dnevno nadomestilo za bolnišnični dan.
 • Če ste stari od 14 do 74 let.
Če želite poskrbeti za dodatno finančno varnost za svojo družino v primeru nezgodne smrti.
Če želite poskrbeti za finančno varnost zase ali za družino v primeru nezgodne invalidnosti.

Če ste stari od 14 do 74 let.

Zakaj skleniti zavarovanje?

1

Ker se nezgoda lahko zgodi vsakemu od nas

V Sloveniji se vsako leto zgodi preko 200.000 nezgod. Od tega jih ima skoraj 4.000 za posledico 20 ali več odstotno trajno invalidnost.

2

Ker ima nezgoda posledice, ki nas lahko finančno obremenijo

Omejitev telesne gibljivosti lahko povzroči zmanjšanje možnosti za delo ali celo nezmožnost za delo, potrebo po spremembi bivalnega prostora, prilagoditvi osebnega vozila, posebno nego itd.

3

Ker je enostavno, pregledno, ugodno in prilagodljivo

Zavarovanje se sklene brez preverjanja zdravstvenega stanja. Vse kar morate narediti je, da si izberete ustrezen paket kritij, kateremu lahko po želji dodate nadomestilo za aktivno zdravljenje in bolnišnični dan.

Poišči poslovalnico

Zakaj skleniti?

Paketi zavarovalnih kritij za vsakogar


Za sklenitev nezgodnega zavarovanja so strankam v starosti od 14 do 64 let na razpolago trije paketi nezgodnih kritij z naslednjimi zavarovalnimi vsotami:

Paket osnovnih kritij*

OSNOVNI

DVOJNI

PREMIUM

Nezgodna smrt

20.000 EUR

40.000 EUR

75.000 EUR

Nezgodna smrt v prometni nesreči

30.000 EUR

50.000 EUR

85.000 EUR

Trajna invalidnost

20.000 EUR

40.000 EUR

75.000 EUR

100 % trajna invalidnost

80.000 EUR

160.000 EUR

300.000 EUR

Nadomestilo za zlom kosti

5.000 EUR

5.000 EUR

5.000 EUR

Mesečna premija*

9,00 EUR

15,07 EUR

25,67 EUR


 

Izbranemu osnovnemu paketu se lahko priključi poljuben paket dnevnih nadomestil:

Paket kritij dnevnih nadomestil

MALI

SREDNJI

VELIKI

Dnevno nadomestilo za aktivno zdravljenje

10 EUR

15 EUR

25 EUR

Dnevno nadomestilo za bolnišnični dan

20 EUR

30 EUR

50 EUR

Mesečna premija*

3,25 EUR

4,88 EUR

8,12 EUR


Osebam v starosti od vključno 65 do vključno 74 let je na razpolago enotni Senior paket:

Paket kritij

SENIOR

Nezgodna smrt

10.000 EUR

Nezgodna smrt v prometni nesreči

20.000 EUR

Trajna invalidnost

10.000 EUR

100 % trajna invalidnost

40.000 EUR

Zlom kosti

2.000 EUR

Dnevno nadomestilo za bolnišnični dan

10 EUR

Mesečna premija*

9,00 EUR

*Prikazane mesečne premije so informativne in veljajo za posameznike, ki opravljajo delo v 1. nevarnostnem poklicnem razredu.

V skladu z ZDPZP se od sklenjenega nezgodnega zavarovanja plačuje 8,5 % davek od zavarovalnih poslov, ki se odmeri od zavarovalne premije. Davka od zavarovalnih poslov se ne plačuje od  nezgodnih zavarovanj, pri katerih zavarovalno razmerje ni krajše od dobe 10 let. DPZP pri nezgodnem paketu Senior se ne obračuna v primeru, da ga sklene oseba, stara 65 let,  za dobo 10 let.

Ker gre za preprosto, pregledno in ugodno zavarovanje

NLB Vita Nezgoda je preprosto nezgodno zavarovanje, ki nudi kritje za nezgodno smrt, nezgodno smrt v prometni nesreči, nezgodno invalidnost ter nadomestilo za zlom kosti. Vsakemu paketu se lahko poljubno priključita še kritji dnevnih nadomestil za aktivno zdravljenje in bolnišnični dan.

Ker nudi visoke zavarovalne vsote za nezgodno invalidnost

V izračunih izplačila za 100 % trajno invalidnost je upoštevano 400 % progresivno kritje nad 50 % invalidnostjo. To pomeni, da se pri ugotovljeni stopnji trajne invalidnosti (50 % ali več) za vsak odstotek ocenjene invalidnosti nad 50 % izplača 7-kratni odstotek zneska osnovne zavarovalne vsote za trajno invalidnost. S tem lahko zavarovanec v primeru hudih invalidnosti prejme višje izplačilo zavarovalnine kot sicer in lažje poskrbi za prilagoditev življenjskega stila spremenjenim okoliščinam.

Poglejte si primer izplačil ob 400% progresiji in zavarovalni vsoti za nezgodno invalidnost v višini 20.000 EUR.

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarovanje lahko sklenejo osebe, ki so ob sklenitvi zavarovanja dopolnile najmanj 14 let in največ 64 let, in ki ob izteku zavarovanja ne bodo stare več kot 65 let. Osebam v starosti od vključno 65 do vključno 74 let pa je na razpolago paket Senior.

Za sklenitev zavarovanja  ni potrebno preverjati zdravstvenega stanja zavarovanca. Potreben je le podatek o delu, ki ga opravlja zavarovana oseba.

Trajanje zavarovanja

Zavarovanje se lahko sklene za dobo 1 leta z avtomatičnim podaljševanjem ali za dobo 10 let.

Zavarovalno kritje prične veljati prvi dan v naslednjem mesecu, po sklenitvi zavarovanja.

Zavarovalno jamstvo velja kjerkoli, 24 ur na dan!

Kaj storiti ob nastanku zavarovalnega primera?

Prijavitelj mora prijaviti zavarovalni primer najkasneje v 3 dneh po nezgodi oz. takoj, ko mu zdravstveno stanje to omogoča. S tem namenom se zglasi v najbližji poslovalnici NLB. Več o postopku prijave in potrebni dokumentaciji je opisano na povezavi.

Letak

Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje

Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje seniorjev

Brez omejitev

Plačilna kartica Visa omogoča plačevanje kjerkoli.

Nagradna igra

Potegujte se za smučarski vikend v tujini za dve osebi..

Skrita vsebina

Višina izplačane zavarovalnine za nezgodno invalidnost v primeru 400 % progresije in zavarovalne vsote za nezgodno invalidnost v višini 20.000 EUR je razvidna v tabeli:

Stopnja invalidnosti (v %)

Delež osnovne ZV

Izplačana ZV

0%

0%

0

10%

10%

2.000

20%

20%

4.000

30%

30%

6.000

40%

40%

8.000

50%

50%

10.000

60%

120%

24.000

70%

190%

38.000

80%

260%

52.000

90%

330%

66.000

100%

400%

80.000

110%

400%

80.000

120%

400%

80.000

V prijavi nezgodne smrti oz. nezgodne smrti v prometni nesreči mora upravičenec na lastne stroške v slovenskem jeziku poleg podatkov o kraju in času nastanka ter okoliščinah nezgode predložiti zavarovalnici tudi:

 • zavarovalno polico,
 • izpisek iz matične knjige umrlih ali drugo listino, s katero se dokazuje smrt zavarovanca, in
 • drugo dokumentacijo, ki jo glede na okoliščine primera potrebuje zavarovalnica.

V primeru uveljavljanja drugih pravic iz zavarovanja mora zavarovanec na lastne stroške v slovenskem jeziku poleg podatkov o kraju in času nastanka ter okoliščinah nezgode predložiti zavarovalnici tudi:

 • vso zdravstveno dokumentacijo o vzroku in vrsti poškodbe, o poteku in zaključku zdravljenja ter dokumentacijo o nastalih posledicah, ki izkazuje ustaljenost poškodbe,
 • dokazila o bolniškem staležu oz. zdravstveno dokumentacijo (kot npr. bolniški list), ki vsebuje podatke o tem, kdaj se je zavarovanec pričel aktivno zdraviti zaradi nezgode in do katerega dne je zdravljenje trajalo,
 • odpustno pismo iz bolnišnice, ki vsebuje priimek in ime zavarovanca, datum sprejema in odpusta iz bolnišnice, in
 • drugo dokumentacijo, ki jo glede na okoliščine primera potrebuje zavarovalnica, kakor tudi dokumentacijo, ki izkazuje obstoj (delne) invalidnosti že pred nezgodo.

Če je potrebno, lahko v postopku reševanja zavarovalnega primera zavarovalnica pozove zavarovanca na zdravniški pregled k zdravniku cenzorju. V tem primeru se za ugotavljanje obstoja in obsega zavarovančevih pravic upošteva ocena zdravnika cenzorja na podlagi opravljenega pregleda in predložene medicinske dokumentacije