Hitre povezave

Publikacije

NLB Spletna mesta

Stroški in obrestne mere

Temeljna obrestna mera TOM

  • temeljna obrestna mera (TOM) znaša 0,1% (april).

Medbančna referenčna obrestna mera EURIBOR

Londonska medbančna referenčna obrestna mera LIBOR


Obrestne mere in stroški za fizične osebe:

Osebni računi, plačilni promet in sodobne tržne poti (278 KB)
Plačilne kartice (146 KB)
Depoziti in varčevanja (266 KB)
Varčevalne vloge, ki niso več del redne ponudbe (26 KB)
Izvleček iz tarife NLB za investicijske storitve in posle (31 KB)
Krediti (167 KB)
NLB Tarifa za prebivalstvo (515 KB)

Obrestne mere in stroški za pravne osebe in zasebnike:

Kreditno in depozitno poslovanje (156 KB)
Izvleček iz NLB Tarife in Sklepa o obrestnih merah NLB d.d. (214 KB)
Izvleček iz NLB Tarife in Sklepa o obrestnih merah NLB d.d. - v angleščini (213 KB)


Izvleček iz tarife NLB za investicijske storitve in posle (31 KB)

Terms and Conditions For Correspondent Banks (125 KB)

Podrobnejše informacije o obrestnih merah in stroških so vam na voljo v NLB Poslovalnicah.