Ostale storitve


Odkup terjatev - faktoring

Faktoring je finančno orodje, ki vam nudi odpravljanje tveganj v finančnem poslovanju, učinkovitejše upravljanje s terjatvami in izboljšanje finančne likvidnosti. Posebej primeren je za majhna, srednje velika in hitro rastoča podjetja (t. i. gazele)

Zakup - leasing

Oblika financiranja, pri kateri kot jemalec leasinga najamete vozilo, opremo ali nepremičnino za uporabo v poslovne namene. Pri tem dajalec leasinga oziroma banka ostaja lastnik predmeta ves čas trajanja najema (ali tudi dlje, če je tako dogovorjeno v pogodbi).

Življenjska zavarovanja NLB Vite

Pravne osebe in zasebniki prav tako potrebujete življenjsko zavarovanje za zagotovitev varne prihodnosti svojih najbližjih. Predvsem kadar se samostojni podjetniki in lastniki manjših družb odločate za kredit. S tem poskrbite, da najbližji v primeru smrti niso obremenjeni še s finančnimi posledicami izgube.

NLB Skladi

Krovni sklad NLB Skladi sestavlja 15 podskladov, ki pokrivajo vsa ključna naložbena področja. Podskladi omogočajo enostaven in zelo likviden dostop do svetovnih finančnih trgov.

Nepremičnine

V primeru, da kupujete, najemate, prodajate ali gradite nepremičnino (stanovanje, stanovanjsko hišo, kmetijo, vikend, poslovni prostor ipd.), vam ponujamo pravno, ekonomsko in gradbeno pomoč.

NLB Sefi

Vas skrbi za dragocene predmete in denar, ki ga hranite doma? Dragocenosti lahko varno hranite v naših sefih.