Podjetniške finance

Finančno svetovanje

Ponujamo vam široko paleto finančnih svetovanj.

Prevzemi in združitve (M&A)

Izvajamo postopek prevzemne ponudbe in opravljamo vse potrebne aktivnosti v imenu in za račun prevzemnika skladno z Zakonom o prevzemih.

Vrednotenje podjetij

Opravljamo storitve ocenjevanja vrednosti podjetja ali njegovega dela in pripravljamo poročila o oceni v skladu z mednarodnimi standardi vrednosti (MSOV).

Financiranje z izdajo vrednostnih papirjev

Svetujemo pri financiranju podjetij z izdajo različnih vrednostnih papirjev. Organiziramo in izvedemo celoten postopek izdaje ter uvrstitve vrednostnih papirjev na organiziran trg.

Več informacij

Politika razvrščanja strank (364 KB)
Izvleček iz Tarife NLB d.d. (42 KB)
Politika upravljanja nasprotij interesov (411 KB)
Splošni pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti (1,36 MB)

Kontakt

Sektor investicijskega bančništva
Poslovalnica za podjetniške finance
Trg republike 2, 1520 Ljubljana

Brane Gregorec
telefon: (01) 476 51 04
telefaks: (01) 476 50 65
e-pošta: brane.gregorec@nlb.si