Pogosta vprašanjaAli lahko z življenjskim zavarovanjem tudi varčujem?

Da, a izbrati morate primerno obliko življenjskega zavarovanja. Tako imenovana rizična življenjska zavarovanja, med katere spadajo NLB Vita Varna , NLB Vita Odgovorna, NLB Vita Senior, Individualno nezgodno zavarovanje in Kolektivno življenjsko zavarovanje kreditojemalcev zavarovanca zavarujejo za primer smrti, ne morete pa z njimi varčevati. To pomeni, da bo zavarovalnica izplačala dogovorjeno zavarovalno vsoto le v primeru smrti. Če pa želite, da vam zavarovalnica po pretečeni dobi zavarovanja izplača tudi del vplačanih sredstev in morebitne donose, se odločite za življenjska zavarovanja z zajamčenim donosom ali z naložbo v sklade.

Kaj moram upoštevati, ko določam zavarovalno vsoto?

Ko se odločate za višino zavarovalne vsote, upoštevajte:

  • Koliko denarnih sredstev je potrebnih, da družina nadomesti izgubo vaše plače. Bolj kot je družina odvisna od vas, višjo zavarovalno vsoto potrebujete;
  • Število in starost vzdrževanih družinskih članov. Več otrok kot imate in mlajši kot so, višjo zavarovalno vsoto potrebujete;
  • Če ste zadolženi, mora zavarovalna vsota pokriti vsaj višino vašega dolga.

Pri oceni primerne zavarovalne vsote vam bo v pomoč pripomoček Izračun zavarovalne vsote.

Smo štiričlanska družina z majhnimi otroki. Katero življenjsko zavarovanje je primerno za nas?

Če vzdržujete družinske člane, je zelo pomembno, da ste življenjsko zavarovani za primerno zavarovalno vsoto. Izbira življenjskega zavarovanja je odvisna predvsem od tega, ali vam zavarovanje omogoča dovolj visoko zavarovalno vsoto, kot jo potrebuje vaša družina za življenje brez vas, in od tega, ali želite z življenjskim zavarovanjem tudi varčevati. Upoštevajte, da so nekatera življenjska zavarovanja NLB Vite posebej prilagojena potrebam družin.

  • Če potrebujete visoko zavarovalno vsoto, je najbolj primerno življenjsko zavarovanje za vas NLB Vita Varna, saj omogoča zavarovalne vsote tudi do 300.000 EUR.
  • Če želite hkrati tudi varčevati, izberite med življenjskimi zavarovanji z varčevanjem. Življenjska zavarovanja z varčevanjem pri NLB Viti, ki so posebej primerna za družine, so NLB Vita Zanesljiva in NLB Vita Izbrana za vas.
  • Če ste se odločili za življenjsko zavarovanje z varčevanjem, se glede na vaš odnos do tveganja, vašo starost in čas zavarovanja odločite med življenjskih zavarovanjem z zajamčenim donosom ali naložbenim življenjskim zavarovanjem. Če ste starejši in ne želite tvegati, izberite raje življenjsko zavarovanje z zajamčenim donosom NLB Vita Zanesljiva. Če ste mlajši, ste za višje donose pripravljeni tvegati in nameravate varčevati dlje časa, izberite naložbeno življenjsko zavarovanje NLB Vita Izbrana za vas.
  • Če se želita življenjsko zavarovati oba partnerja na isti polici, lahko izberete vzajemno zavarovanje, ki jo omogoča NLB Vita Zanesljiva.

Z možem sva oba zaposlena in nimava otrok. Zakaj bi potrebovala življenjsko zavarovanje?

Čeprav nimata otrok, ki bi bili finančno odvisni od vaju in vsak služi svoj denar, bi se verjetno izguba prihodkov enega partnerja poznala na proračunu vašega gospodinjstva. Priporočljivo je, da se življenjsko zavarujeta, saj bo izplačilo v primeru smrti enega od vaju drugemu pomagalo premostiti izgubo enega prihodka. Ko se odločate o življenjskem zavarovanju, razmislite tudi o morebitnih dolgovih in o tem, ali bi vašo smrt finančno občutili drugi vaši bližnji.

Z ženo že varčujeva, nimava pa življenjskega zavarovanja. Zanima ne, katero zavarovanje naj izberem?

Življenjsko zavarovanje, ki omogoča varčevanje, se ne izključuje z drugimi oblikami varčevanja. Vendar pa glede na to, da že varčujete, verjetno ne iščete življenjskega zavarovanja, ki omogoča tudi varčevanje, ampak vam je pomembna predvsem dovolj visoka zavarovalna vsota. Zato je bolje, da izberete rizično življenjsko zavarovanje NLB Vita Varna, ki omogoča visoke zavarovalne vsote. Ta je ključna, saj bi v primeru, da bi se vam kaj zgodilo, vaša družina ostala brez pomembnega vira prihodka. Če pa vam zadošča nekoliko nižja zavarovalna vsota in vseeno želite, da v primeru preživetja po zaključeni dobi zavarovanja dobite izplačana sredstva, se odločite za življenjsko zavarovanje z varčevanjem.

Svojima vnukoma želim finančno pomagati, ko bosta odšla na študij. Privarčevanih sredstev nimam, lahko pa vsak mesec nekaj privarčujem. Želim jima omogočiti izplačevanje štipendije tudi, če mene takrat ne bo več ob njiju. Kakšno varčevanje mi priporočate?

Življenjsko zavarovanje NLB Vita Razigrana, s katerim tudi varčujete za prihodnost svojih vnukov, lahko sklenejo posamezniki, ki na dan sklenitve še niso dopolnili 66 let. Z njim lahko že z majhnimi zneski (že za 35 EUR na mesec) varčujete za štipendijo vnukov in tako tudi stari starši prispevate k temu, da se bodo vaši vnuki med študijem lahko posvečali predvsem učenju. Hkrati ste tudi življenjsko zavarovani, kar pomeni, da bodo vnuki prejemali dogovorjeno štipendijo tudi v primeru vaše smrti.

Zavedam se, da bo moja pokojnina nizka, zato želim sam privarčevati sredstva, ki bodo dopolnila moje prihodke po upokojitvi. Zakaj bi za pokojnino varčeval z življenjskim zavarovanjem?

 Za pokojnino lahko varčujete na več načinov. Če se boste odločili za varčevanje za pokojnino z življenjskim zavarovanjem NLB Vite, boste hkrati poskrbeli tudi za to, da bodo v primeru smrti zavarovalnino prejeli tisti, ki ste jim izplačilo namenili. Prednost varčevanja za pokojnino z življenjskim zavarovanjem je tudi v tem, da donosi niso obdavčeni, če ste bili zavarovani vsaj 10 let. Izbirate lahko med različnimi načini plemenitenja sredstev, od bolj dinamičnih, ki omogočajo višje donose do takih, ki zagotavljajo zajamčeni donos. Sami lahko izbirate, kako boste varčevali za pokojnino, so pa nekatera življenjska zavarovanja še posebej primerna za to. Dodatna prednost življenjskega zavarovanja NLB Vita izbrana za pokojnino je, da se način varčevanja samodejno prilagaja vaši starosti. Tako je zavarovanje optimalno za vsako starostno obdobje in za prilagajanje ni treba skrbeti vam.

Kdaj naj začnem varčevati za pokojnino?

Za pokojnino je dobro začeti varčevati čim prej, saj boste na ta način lahko že z relativno majhnimi zneski privarčevali dovolj. Če začnete za pokojnino varčevati pri svojem 30. letu, bo dovolj, da varčevanju za pokojnino namenite 6,5 % vaših mesečnih prejemkov. Če pa začnete šele pri svojem 50. letu, boste morali za enak znesek dodatne pokojnine morali mesečno nameniti precej več, tj. 27,2 % vaših mesečnih prejemkov.
Vir: http://financni-nasvet.nlb.si/pokojnina

Imam kredit. Kaj se zgodi s preostankom kredita, če umrem, preden bom poplačal kredit?

Vsak, ki najema kredit, se mora zavedati, da banka v primeru, da med odplačevanjem kredita umrete, preostanka dolga ne bo odpisala. Če je kredit zavarovan pri zavarovalnici, bo poplačan iz naslova sklenjenega zavarovanja. Če je kredit zavarovan s hipoteko, se banka lahko poplača iz vrednosti nepremičnine, ki je predmet zavarovanja. Če je zavarovan s poroštvom, bo poplačilo dolga terjala od porokov.
Zato je odgovorno, da se ob sklenitvi kredita življenjsko zavarujete za višino najetega kredita. V tem primeru bo zavarovalnica ob vaši smrti banki poplačala dolg kredita do višine dogovorjene zavarovalne vsote, morebitni preostanek zavarovalne vsote pa izplačala upravičencem.

Moj kredit je že zavarovan pri zavarovalnici. Zakaj potrebujem še življenjsko zavarovanje?

Z zavarovanjem kredita se za primer neodplačevanja kredita zavaruje banka in ne kreditojemalec. V primeru, da se kredit ne odplačuje, banka unovči zavarovanje kredita pri zavarovalnici, terjatev pa se prenese na zavarovalnico. Za vas, ki ste najeli kredit, se spremeni le to, da bo odplačilo kredita terjala zavarovalnica in ne več banka. Tudi če umrete, terjatev banke do vaših dedičev ne ugasne.
Življenjsko zavarovanje kreditojemalca pa krije primer smrti osebe, ki najema kredit - če umrete, zavarovalnica banki poplača kredit do višine zavarovalne vsote, kar povzroči, da obveznost poplačila kredita ne preide na dediče.

Ali je življenjsko zavarovanje pri najemu kredita obvezno?

Če želite svoje bližnje zaščititi pred svojimi kreditnimi obveznosti v času odplačevanja kredita, je vsekakor priporočljivo, da sklenete življenjsko zavarovanje. Poleg tega banke lahko ponudijo ugodnejše kreditne pogoje, če ste življenjsko zavarovani in polico zastavite v korist banke.

Katera zavarovanja so primerna za življenjsko zavarovanje pri najemu kredita?

Pri najemu kredita se kot kreditojemalec lahko življenjsko zavarujete z vsemi oblikami življenjskega zavarovanja. So pa nekatera življenjska zavarovanja posebej prilagojena prav za ta namen, in sicer tako, da se zavarovalna vsota prilagaja odplačevanju kredita, to pa je seveda upoštevano tudi v stroških zavarovanja. Če se želite življenjsko zavarovati le zaradi najetega kredita, so tovrstna zavarovanja za vas najugodnejša.

Življenjska zavarovanja NLB Vite, ki so primerna pri najemu kredita, so NLB Vita Zanesljiva z vezavo na kredit, NLB Vita Odgovorna in Kolektivno življenjsko zavarovanje kreditojemalcev. Katero od teh je najprimernejše v konkretnem primeru, je odvisno od:

  • višine in dobe najema kredita: za kredite v višini nad 6.000 EUR je primerna NLB Vita Odgovorna. Kolektivno življenjsko zavarovanje kreditojemalcev pa je primerno za vse, ki bi želeli skleniti življenjsko zavarovanje za osebne kredite do 21.000 EUR in trajanjem do 5 let.
  • od tega, ali se želite le življenjsko zavarovati ali hkrati tudi varčevati z zajamčenim donosom: če se želite le življenjsko zavarovati, sta primerni NLB Vita Odgovorna in Kolektivno življenjsko zavarovanje kreditojemalcev, če želite hkrati tudi varčevati, pa izberite NLB Vito Zanesljivo z vezavo na kredit;
  • od tega, ali imate oziroma načrtujete družino: v tem primeru je za vas še posebej primerno zavarovanje z NLB Vito Zanesljivo, saj je prilagojeno potrebam družine. Zavarujeta se lahko oba partnerja hkrati, ob rojstvu otroka, po 12-ih mesecih vzajemnega zavarovanja obeh staršev, pa vam izplačamo dodatno zavarovalno vsoto v višini 250 EUR. Izberete pa lahko tudi dodatna zavarovanja (nezgodno zavarovanje in zavarovanje za kritične bolezni).

Če že imate sklenjeno življenjsko zavarovanje in menite, da vam zadošča tudi za najem kredita, prosite svojo banko in zavarovalnico, da preverita, če zavarovalna vsota in oblika zavarovanja ustrezata zavarovanju vaših kreditnih obveznosti. Če je zavarovanje primerno, boste svoje življenjsko zavarovanja zastavili pri banki v korist najetega kredita.