Vprašanja in odgovori

Pogosta vprašanja prebivalstva

Pogosta vprašanja podjetij

Hitre povezave

NLB Spletna mesta

Pogosta vprašanja

 • Osebni računi

 • Kaj je osebni (transakcijski račun) in v kakšne namene ga lahko uporabljam?
 • Osebni račun je osnovni račun za fizične osebe. Prek osebnega računa banka prejema vplačila za imetnika računa ter opravlja plačila v mejah sredstev na računu in odobrene prekoračitve pozitivnega stanja na računu.
  Prek osebnega računa lahko imetniki prejemate plačo, pokojnino, honorarje, dividende, socialne transferje ter plačujete obveznosti, opravljate individualna nakazila, dvigujete gotovino na bankomatih itd.; torej osebni račun se lahko uporablja tako pri gotovinskem kot pri negotovinskem poslovanju.
 • Kakšne so prednosti osebnega računa?
 • Osebni račun je večvaluten račun, kar pomeni, da lahko z enim računom poslujete v domači in tujih valutah, seveda v okviru kritja na računu (pozitivno stanje v vseh valutah in morebitna odobrena dovoljena prekoračitev stanja).
  Struktura osebnega računa je enotna v vseh bankah.
 • V kakšnih primerih mora imetnik računa obvestiti banko o spremembah podatkov, povezanih z osebnim računom?
 • Imetnik računa je dolžan banko obveščati o spremembah podatkov imetnika osebnega računa (ime, priimek, prebivališče, ...), potrebnih za vodenje osebnega računa in registra transakcijskih računov, in sicer redno, najkasneje v roku petih dni od nastale spremembe. Prav tako je potrebno banko obvestiti v primeru smrti imetnika računa. Banka tak račun ob predložitvi uradnega dokumenta o smrti imetnika blokira. Račun pa zapre šele, ko prejme pravnomočen sklep o dedovanju.
 • Zaradi odsotnosti nisem pravočasno prevzel nove kartice osebnega računa. Kje in kdaj lahko dobim novo kartico? Ali stara kartica medtem še velja?
 • Če smo vam novo kartico poslali v času, ko ste bili na dopustu ali kakor koli drugače odsotni, se je neprevzeta kartica vrnila v banko. Kartico lahko prevzamete v svoji enoti banke. S staro kartico lahko poslujete le do zadnjega dne v mesecu, ki je naveden na kartici.
 • Ali lahko zamenjam osebno številko za dvig na bančnem avtomatu?
 • Če vam osebna številka, ki smo vam jo poslali po pošti, ni všeč, jo lahko na bančnih avtomatih NLB spremenite v poljubno štirimestno številko.
 • Kaj vsebuje izpisek osebnega računa?
 • Če prek osebnega računa poslujete le v domači valuti, vsebuje izpisek samo podatke o stanju in prometu v domači valuti. Če pa poslujete prek računa v več valutah, je na izpisku prikazan tudi promet v tuji valuti, ločeno za vsako valuto posebej.
 • Zakaj je v izpisku za tekoči mesec datum nekaterih postavk za predhodni mesec?
 • V mesečnih izpiskih so navedene vse transakcije, ki jih je banka knjižila v mesecu, za katerega se izdela izpisek, ne glede na to, ali je bila transakcija izvedena v tem istem mesecu ali mesecu poprej. Vzrok za navedbo postavk z datumom prejšnjega meseca so v nekaterih primerih tudi popravki vnosov iz prejšnjih izpiskov (datum ob tovrstnih postavkah je enak datumu napačno vnesenih postavk v prejšnjem izpisku).
 • Zakaj ne prejemam papirnih izpiskov osebnega računa?
 • Če ste uporabnik NLB Klika prejemate mesečne izpiske osebnega računa v elektronski obliki v poglavju E-izpiski v Kliku. Tam je prikazan nabor imetniških osebnih računov. Po izbiri in potrditvi računa, za katerega želite pregledati elektronski izpisek, izberete še mesec posameznega izpiska. Izbrani izpisek se prikaže v PDF obliki, lahko ga shranite na vaš računalnik in po potrebi natisnete.
  Če želite papirne izpiske NLB Osebnih računov še vedno prejemati tudi po pošti, jih lahko naročite prek NLB Klika, s klikom na Naročilo papirnega izpiska. Če boste naročilo oddali do 15. v mesecu, boste izpisek za mesec, ko boste oddali naročilo, prejeli v papirni obliki.
  Če NLB Klika ne uporabljate, vas prosimo, da papirne izpiske naročite v NLB Poslovalnici.
 • Ali banka pošilja mesečne izpiske, kljub temu, da na računu ni prometa?
 • Banka izdela mesečne izpiske za vse tiste stranke, ki so imele v mesecu, za katerega se izpisek izdeluje, na osebnem računu kakršen koli promet.
 • Ali lahko na NLB Plačilni kartici BA Maestro oblikujem motiv po lastni želji?
 • Storitev je od 15.3.2013 na voljo tako obstoječim in novim imetnikom NLB Plačilnih kartic BA Maestro. Na naši strani si lahko podrobneje preberete pogoje in postopek za naročilo nove kartice z lastnim motivom.

 • Ali lahko z NLB kartico BA Maestro opravim spletni nakup?
 • Imetnikom NLB BA Maestro kartic (razen imetnikom BA Maestro kartic NLB Toli, NLB Prvega in NLB Osnovnega računa), smo z dne 8.1.2013 omogočili uporabo NLB kartice BA Maestro tudi za plačilo nakupov ali storitev prek spleta na spletnih straneh, ki omogočajo uporabo plačila z BA Maestro karticami. Na osnovi zahteve imetnika kartice, osebno v poslovalnici uredimo spremembo bonitete kartice, ki nam omogoča spletno nakupovanje. Na naši strani si lahko ogledate podrobnosti.

 • Kaj pomeni za stranke NLB obveznost banke v zvezi z ureditvijo FATCA?
 • Skladno z ureditvijo FATCA mora NLB:

  • pregledati vsa poslovna razmerja (račune, depozite itd.), odprta do 30. junija 2014;
  • od strank, pri katerih bo ugotovljena možna zavezanost ameriški davčni zakonodaji, zahtevati dodatno dokumentacijo, s katero bo stranka dokazala, da je oz. ni ameriški davčni zavezanec;

  poročati davčnemu uradu Republike Slovenije (ta pa jih predloži davčnemu uradu ZDA – IRS) informacije o imetnikih računov, za katere bo na podlagi danih meril in pridobljene dokumentacije ugotovila, da se uvrščajo med ameriške davčne zavezance, in o imetnikih računov z ameriškimi pokazatelji, ki ne bodo zagotovili ustreznih dokazil, da se ne uvrščajo med ameriške davčne zavezance.

  Več o FATCA

 • Kateri podatki se upoštevajo kot pokazatelji, da bi lahko bila stranka fizična oseba možni/potencialni ameriški davčni zavezanec?
 • Če pregled podatkov stranke pokaže katerega od navedenih podatkov, je račun take stranke samodejno uvrščen med račune, o katerih mora banka poročati, dokler imetnik ne predloži ustreznih dokazil o tem, da se ne uvršča med zavezance ameriške davčne zakonodaje. Za stranko fizično osebo se upoštevajo naslednji pokazatelji:

  • ameriško državljanstvo ali rezidentstvo;
  • ameriški kraj rojstva;
  • ameriški naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
  • ameriška telefonska številka;
  • veljavno splošno pooblastilo za zastopanje ali pooblastilo za podpisovanje, dano osebi z naslovom v ZDA;
  • oseba ima v finančni ustanovi trajni nalog za prenos sredstev na račun, ki se vodi v ZDA;
  • naslov »in-care-of« ali »hold mail«, ki je edini razpoložljivi naslov osebe.

  Več o FATCA

 • Osebni račun nerezidenta

 • Kako odpreti račun za nerezidente?
 • Za otvoritev računa nerezident predloži veljaven potni list ter slovensko in tujo davčno številko.
  Nerezidenti so fizične osebe (ne glede na državljanstvo), ki žive v tujini, in fizične osebe, ki imajo veljavno delovno ali bivalno vizo v Republiki Sloveniji krajšo od obdobja 6 mesecev.
  Tuje fizične osebe, ki imajo osebno izkaznico za tujce, niso nerezidenti (obravnavamo jih kot domače osebe).
  Tuje državljane, ki so zaposleni na ambasadah in konzulatih, in člane njihovih družin, uvrščamo med nerezidente ne glede na dolžino njihovega bivanja.
  na vrh strani
 • Toli račun

 • Komu je namenjen NLB Toli račun in kako ga pridobiti?
 • Namenjen je otrokom za spoznavanje z gotovine, banke in razvoj varčevalnih navad. NLB Toli račun na otrokovo ime odprete starši ali skrbniki. Starši dobite kartico BA Maestro in edini razpolagate s sredstvi na računu. Otrok bo prejel prilagojeno Toli kartico za polaganje gotovine na svoj osebni račun tudi prek otroškega bančnega avtomata - Tolimata in Toli kartonček za zbiranje Toli nalepk. Vsake 3 mesece bo v poslovalnici, kjer ima odprt račun, kartonček s štirimi nalepkami zamenjal za Toli nagrado.
 • Kako lahko pridobimo Toli kartico in Toli kartonček za zbiranje Toli nalepk?
 • Ob odprtju NLB Toli računa otrok pridobi Toli kartico za polaganje privarčevane gotovine na svoj račun tudi prek Tolimata - otroškega bančnega avtomata in prvi Toli kartonček. Za vsak polog gotovine dobi nalepko, ki jo nalepi na Toli kartonček. Vsake 3 mesece lahko v poslovalnici, ki vodi NLB Toli račun, zamenjate Toli kartonček s 4 nalepkami za Toli nagrado in nov kartonček.
 • Kaj storiti, če se Toli kartica izgubi?
 • Izgubo kartice sporočite svetovalcu v poslovalnici, ki vodi otrokov NLB Toli račun in naročite novo kartico.
 • Kako lahko moj otrok pridobi štiri Toli nagrade v enem letu?
 • Otrok lahko pridobi varčevalne navade in Toli nagrade le z vašo pomočjo. Ključen del finančnega opismenjevanja v otroštvu vključuje aktivnosti ob katerih otrok razvija varčevalne navade. Pri tem potrebuje vašo pomoč. Če mu boste izročali žepnino in ga 4 krat v obdobju treh mesecev pospremili v NLB Poslovalnico, da bo prihranek položil na svoj NLB Toli račun, bo razvijal vse bolj skrben odnos do denarja. Toli nagrade mu bodo v spodbudo, da se bo kratkoročno malce lažje odrekel nekaterim priboljškom zato, da bo kasneje lahko kupil na primer igračo, ki si jo močno želi s "čisto svojim denarjem". Za vsak polog gotovine bo prejel Toli nalepko. Vsake 3 mesece pa bo lahko v poslovalnici, kjer ima odprt Toli račun, zamenjal kartonček na katerem bodo nalepljene štiri nalepke za Toli nagrado in dobil nov Toli kartonček.
 • Kaj je NLB Tolimat?
 • Hranilnik najverjetneje otrok že ima in v njem se nabirajo kovanci in bankovci, ki so najbolj veseli, če jih skupaj odnesete v banko. Privarčevano gotovino lahko položite na NLB Toli račun tudi prek Tolimata - otroškega bančnega avtomata.
  Vlaganje denarja v NLB Tolimat je preprosto:
  1. Otrok vstavi Toli kartico v režo, ki jo pokaže puščica na Tolimatu.
  2. Vtipka svojo tajno številko ali pa si zapomni zaporedje živalic.
  3. Izbere polog denarja.
  4. Kovance in bankovce vloži enega po enega v reži, ki ju kažeta puščici. Bankovce lepo poravna.
  5. Vzame potrdilo in nagradno nalepko. Nalepko prilepi na kartonček, ki ga je dobil pri bančnem okencu.
  6. Ko ima na kartončku štiri nalepke, dobi pri bančnem okencu Toli nagrado.
  Če se zmoti pri vlaganju denarja, prisluhnite, kaj sporoča Toli In upoštevajte njegova navodila. Če pa bo kaj nepredvidenega, za pomoč prosite bančnega svetovalca.