O banki

Družbena vloga

Novinarsko središče

Za vlagatelje

Hitre povezave

Publikacije

NLB Spletna mesta

Osebna izkaznica

Osnovni podatki

Noval Ljubljanska banka

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Skrajšano ime: NLB d.d.
Sedež: Trg republike 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 477 20 00, 01 476 39 00,
Telefaks: 01 252 24 22
E-pošta: info@nlb.si
www.nlb.si

SWIFT: LJBASI2X
Reuter: LB LJ
IBAN: SI56-0100-0000-0200-097
Št. računa: 01000-0000200097
Matična št.: 5860571
Številka reg. vpisa pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
: 1/25578/00
Znesek osnovnega kapitala: 200.000.000,00 EUR
Davčna št
.: 91132550
Identifikacijska številka zavezanca za DDV: SI91132550

Potrdilo o identifikacijski številki zavezanca za DDV

Dovoljenje BS za opravljanje bančnih poslov

AJPES - Vpis v poslovni register Slovenije za NLB d. d.


Več informacij

Poslovna mreža v Sloveniji
Družbe v NLB Skupini