Naložbe v vrednostne papirje

Nasveti za

Hitre povezave

Publikacije

NLB Spletna mesta

Skrbništvo nad vrednostnimi papirji

Skrbniške storitve predstavljajo paleto administrativnih, informacijskih, pravnih in davčnih storitev vlagateljem pri poslovanju z vrednostnimi papirji (VP) na domačem in tujih trgih.

Glavne prednosti

 • razvejana mreža poslovalnic in predstavništev,
 • povezave NLB s tujimi finančnimi institucijami,
 • izkušeni strokovnjaki.
NLB Borza


Lastnosti in ostale prednosti

 • povezave z drugimi borznoposredniškimi hišami - opravljanje storitve tudi za druge BPH,
 • povezanost storitve z drugimi bančnimi storitvami,
 • največji delež na področju skrbništva na tujih trgih,
 • konstantno večanje deleža na domačem trgu,
 • avtorizacija posla borznemu posredniku,
 • poravnava nakupa ali prodaje VP,
 • registracija VP pri KDD oz. tuji skrbniški ali depozitarni banki in
 • upravljanje z VP (korporativne akcije, izplačila prihodkov, davčni vidik poslovanja).

Opis storitev

 • poravnava poslov z VP na domačem in  tujih trgih,
 • prenosi VP med različnimi računi in različnimi depozitarnimi hišami,
 • zbiranje izplačila dividend, obresti v imenu in za račun vlagatelja,
 • mesečno obveščanje strank o stanju portfelja in denarja na skrbniškem računu,
 • korporacijske akcije - združevanje, razcepitve, zamenjave delnic, pravic,
 • zastopanje na skupščinah v imenu in za račun stranke,
 • spremljanje zakonodaje in informiranje vlagateljev,
 • povračilo davkov iz naslova prihodkov iz VP izdajateljev s sedežem v državah, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum v izogib dvojne obdavčitve (DTT-jev),
 • davčni odtegljaj za fizične osebe v skladu z davčno zakonodajo in
 • obveščanje stranke pisno, po fax-u, e-pošti ali SWIFT sistemu.

Storitve so namenjene

 • Rezidentom Slovenije:
  - fizičnim in pravnim osebam za trgovanje na tujih trgih,
  - skrbniške storitve za investicijske sklade.
 • Nerezidentom Slovenije:
  - fizičnim in pravnim osebam za trgovanje na domačih in tujih trgih.

Na katerih trgih smo prisotni?

NLB je že vrsto let prisotna na tujih kapitalskih trgih. Zaradi vse večjega zanimanja po investiranju na visoko rastočih trgih, smo za vas poleg trgov ZDA,  Zahodne Evrope in Avstralije vzpostavili tudi poslovanje z VP na trgih Južne in Vzhodne Evrope ter Azije in Afrike. Na področju balkanske regije smo vzpostavili regionalno skrbništvo, ki pokriva trge Srbije, Hrvaške, Črne Gore, Makedonije in BiH.

Način plačila

Avans denarnih sredstev na skrbniški račun pri oddaji naročila za nakup oz. prenos denarnih sredstev na račun vlagatelja na dan izvršene poravnave prodanih VP.

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji skrbniških storitev pri poslovanju s finančnimi instrumenti (166 KB)

Politika upravljanja nasprotij interesov

Politika upravljanja nasprotij interesov (410 KB)

Politika razvrščanja strank

Politika razvrščanja strank (111 KB)

Informacija o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev

Informacija o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev (25,7 KB)