Skrbništvo nad vrednostnimi papirji

Skrbniške storitve predstavljajo paleto administrativnih, informacijskih, pravnih in davčnih storitev investitorjem pri poslovanju z vrednostnimi papirji (VP) na domačem in tujih trgih.

Glavne prednosti

 • dolgoletne izkušnje na področju poslovanja skrbniških storitev,
 • razvejana mreža poslovalnic in predstavništev ter vzpostavljenih korespondenčnih odnosov s tujimi finančnimi institucijami,
 • največji delež na področju skrbništva na tujih trgih.

Osnovne informacije

 • podpis pogodbe o vodenju skrbniškega računa,
 • poravnava nakupa ali prodaje VP,
 • procesiranje dogodkov iz naslova VP (korporativne akcije, izplačila prihodkov, davčni vidik poslovanja).
NLB Borza


Način plačila

Avans denarnih sredstev na skrbniški račun pri oddaji naročila za nakup oz. prenos denarnih sredstev na račun investitorja na dan izvršene poravnave prodanih VP.

Na katerih trgih smo prisotni?

NLB že vrsto leta prisotna na tujih kapitalskih trgih. Zaradi vse večjega zanimanja po investiranju na visoko rastočih trgih, smo za vas poleg trgov ZDA,  Zahodne Evrope in Avstralije vzpostavili tudi  poslovanje z VP na trgih Južne in Vzhodne Evrope ter Azije in Afrike. Na področju balkanske regije smo vzpostavili regionalno skrbništvo, ki pokriva trge Srbije, Hrvaške, Črne Gore, Makedonije in BiH.

Opis storitev

 • poravnava poslov z VP na domačem in tujih trgih,
 • prenosi VP med različnimi računi in različnimi depozitarnimi hišami,
 • zbiranje izplačila dividend, obresti v imenu in za račun investitorja,
 • mesečno obveščanje strank o stanju portfelja in denarja na skrbniškem računu,
 • korporacijske akcije - združevanje, razcepitve, zamenjave delnic, pravic,
 • zastopanje na skupščinah v imenu in za račun stranke,
 • spremljanje zakonodaje in informiranje investitorjev,
 • povračilo davkov iz naslova prihodkov iz VP izdajateljev s sedežem v državah, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum v izogib dvojne obdavčitve (DTT-jev),
 • davčni odtegljaj za fizične osebe v skladu z davčno zakonodajo in
 • obveščanje stranke pisno, po fax-u, e-mailu in SWIFT sistemu.

Postopek

 • predhodno podpisana borzno posredniška pogodba,
 • informiranje potencialnega investitorja,
 • identifikacija,
 • sklepanje pogodbe,
 • odpiranje skrbniškega računa,
 • avans na skrbniški račun,
 • oddaja naročila borznemu posredniku,
 • avtorizacija posla borznemu posredniku,
 • poravnava nakupa ali prodaje VP,
 • registracija VP pri KDD oz. tuji skrbniški ali depozitarni banki,
 • zbiranje izplačil dividend, obresti,
 • posredovanje pri znižanju davka pri izplačilu dividend ali obresti,
 • aktivnosti pri izvajanju korporacijskih akcij in
 • spremljanje investitorjevega portfelja in poročanje stranki.

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji skrbniških storitev pri poslovanju s finančnimi instrumenti (166 KB)

Politika upravljanja nasprotij interesov

Politika upravljanja nasprotij interesov (410 KB)

Politika razvrščanja strank

Politika razvrščanja strank (111 KB)

Informacija o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev

Informacija o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev (25,7 KB)