Tečajnica  skladov

Trenutna vrednost enot premoženja

sprememba v %*
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP
(v EUR)
Dnevna Letos 12m 36m 60m
NLB Skladi - Azija delniški +12,39 +0,15 -16,54 -3,29 +16,81 +11,15
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški +7,44 +0,66 -6,95 +10,88 +45,44 +72,67
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški +8,21 +0,10 -2,18 +21,41 +77,91 +124,27
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi +6,07 +0,06 -5,94 +2,35 +16,57 +27,09
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški +3,33 +0,54 -8,08 -9,75 +4,04 -8,41
NLB Skladi - Naravni viri delniški +3,12 +1,83 -20,25 -28,05 -31,72 -33,64
NLB Skladi - Nepremičnine delniški +6,54 -0,01 -9,69 +12,73 - -
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi +20,32 +0,23 +0,62 +3,50 -6,01 -12,70
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi +23,12 +0,04 -0,61 +3,22 +17,44 +6,84
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti +5,61 +0,18 -2,27 +7,50 - -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR +6,15 -0,02 -1,70 +0,42 +8,55 +16,84
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški +5,51 +0,07 -4,60 +8,06 +32,87 +42,53
NLB Skladi - Slovenija mešani +3,87 -0,02 -6,04 -4,79 +117,79 +37,16
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški +6,64 +0,20 -6,03 +10,79 +38,52 +56,98
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški +7,37 +0,93 -7,45 +10,32 +60,90 +92,28
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški +5,19 +0,52 -17,66 -12,18 -4,84 -7,71
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški +1,25 -0,17 +0,59 -1,18 +14,08 -15,71
NLB Skladi - ZDA delniški +6,08 +0,31 -8,61 +8,71 - -

(*1) Obvezniški EUR se je preimenoval v NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR
(*2) Kombinirani globalni se je preimenoval v NLB Skladi - Globalni uravnoteženi
(*3) Dinamicni delniški se je preimenoval v NLB Skladi - Dinamicni razviti trgi delniški
(*4) Evropski delniški se je preimenoval v NLB Skladi - Razvita Evropa delniški