Tečajnica  skladov

Trenutna vrednost enot premoženja

sprememba v %*
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP
(v EUR)
Dnevna Letos 12m 36m 60m
NLB Skladi - Azija delniški +14,70 +0,84 +11,52 +23,03 +40,85 +31,86
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški +8,07 +1,15 +17,64 +19,17 +65,35 +93,59
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški +8,58 +1,58 +14,90 +33,28 +93,99 +132,04
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi +6,36 +0,58 +5,19 +9,29 +26,90 +34,70
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški +3,60 +0,41 +12,47 -5,28 +20,48 +6,43
NLB Skladi - Naravni viri delniški +3,66 -0,51 +2,71 -13,45 -17,08 -20,01
NLB Skladi - Nepremičnine delniški +6,85 +1,95 +6,22 +25,11 - -
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi +20,32 +0,23 +0,62 +3,50 -6,01 -12,70
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi +23,51 -0,07 +3,81 +7,58 +22,24 +12,94
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti +5,72 +0,64 +6,56 +12,15 - -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR +6,13 -0,08 -0,89 +1,40 +11,19 +19,20
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški +5,84 +1,41 +14,99 +11,17 +49,85 +57,10
NLB Skladi - Slovenija mešani +4,13 -0,03 +2,20 +11,36 +122,22 +36,81
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški +7,07 +1,37 +13,13 +20,27 +55,03 +70,44
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški +7,78 +1,41 +7,82 +22,90 +77,27 +106,69
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški +6,11 +0,44 +5,91 +8,10 +16,22 +10,87
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški +1,27 -0,04 +0,83 +4,31 +17,30 -14,28
NLB Skladi - ZDA delniški +6,49 +1,25 +6,55 +22,14 - -

(*1) Obvezniški EUR se je preimenoval v NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR
(*2) Kombinirani globalni se je preimenoval v NLB Skladi - Globalni uravnoteženi
(*3) Dinamicni delniški se je preimenoval v NLB Skladi - Dinamicni razviti trgi delniški
(*4) Evropski delniški se je preimenoval v NLB Skladi - Razvita Evropa delniški