Tečajnica  skladov

Trenutna vrednost enot premoženja

sprememba v %*
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP
(v EUR)
Dnevna Letos 12m 36m 60m
NLB Skladi - Azija delniški +13,91 +0,50 -4,08 +11,58 +30,58 +26,04
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški +8,04 +1,38 +12,37 +21,39 +56,53 +83,89
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški +8,90 +0,64 +9,06 +36,41 +92,24 +146,79
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi +6,35 +0,34 +1,26 +8,26 +22,98 +33,11
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški +3,59 +0,70 +7,70 -3,97 +17,77 -3,15
NLB Skladi - Naravni viri delniški +3,44 +1,77 -5,68 -21,13 -24,07 -26,59
NLB Skladi - Nepremičnine delniški +7,01 +0,41 -3,57 +24,44 - -
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi +20,32 +0,23 +0,62 +3,50 -6,01 -12,70
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi +23,73 -0,07 +3,41 +7,64 +21,95 +10,14
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti +5,68 +0,18 +0,84 +10,54 - -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR +6,17 +0,03 -0,85 +1,53 +10,40 +19,52
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški +5,96 +0,67 +10,07 +15,95 +47,34 +51,62
NLB Skladi - Slovenija mešani +4,14 +0,07 +0,87 +8,76 +129,33 +44,53
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški +7,17 +0,59 +7,65 +21,24 +50,51 +66,79
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški +7,89 +0,43 +4,19 +22,11 +73,19 +102,10
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški +5,74 +0,62 -6,85 -1,42 +4,43 +1,95
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški +1,28 +0,34 +1,91 +2,95 +17,92 -13,43
NLB Skladi - ZDA delniški +6,60 +0,88 +4,60 +21,12 - -

(*1) Obvezniški EUR se je preimenoval v NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR
(*2) Kombinirani globalni se je preimenoval v NLB Skladi - Globalni uravnoteženi
(*3) Dinamicni delniški se je preimenoval v NLB Skladi - Dinamicni razviti trgi delniški
(*4) Evropski delniški se je preimenoval v NLB Skladi - Razvita Evropa delniški