Tečajnice skladov

Prikaz tečajnice skladov za:

Trenutna vrednost enot premoženja

sprememba v % *
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP
(v EUR)
Dnevna 12m 36m 60m
NLB Skladi - Azija delniški 12,90 +0,39 +27,73 +32,29 -
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 6,75 +0,44 +16,48 +56,69 -
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 6,81 +0,49 +26,24 +88,64 -
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 5,96 +0,22 +12,49 +28,04 -
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 3,68 +0,35 +8,42 +14,80 -
NLB Skladi - Naravni viri delniški 4,37 +0,45 +10,95 -1,68 -
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 5,85 +0,50 - - -
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 22,49 +0,34 +13,01 +8,31 -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 5,21 -0,14 - - -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 6,12 +0,05 +6,40 +16,55 -
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 5,14 +0,27 +13,25 +36,92 -
NLB Skladi - Slovenija delniški 4,07 -0,17 +76,59 +77,97 -
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 6,04 +0,38 +17,29 +48,36 -
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 6,71 +0,28 +31,13 +81,17 -
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 5,93 +0,41 +23,37 +19,13 -
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 1,26 -0,12 +5,34 -8,48 -
NLB Skladi - ZDA delniški 5,62 +0,40 - - -
Stanje na dan: 01.09.2014.
(*1) Obvezniški EUR se je preimenoval v NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR
(*2) Kombinirani globalni se je preimenoval v NLB Skladi - Globalni uravnoteženi
(*3) Dinamicni delniški se je preimenoval v NLB Skladi - Dinamicni razviti trgi delniški
(*4) Evropski delniški se je preimenoval v NLB Skladi - Razvita Evropa delniški