Tečajnice skladov

Prikaz tečajnice skladov za:

Trenutna vrednost enot premoženja

sprememba v % *
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP
(v EUR)
Dnevna 12m 36m 60m
NLB Skladi - Azija delniški 12,41 +0,55 +17,65 +13,76 -
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 6,63 -0,15 +12,74 +34,08 -
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 6,55 +0,55 +17,37 +64,62 -
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 5,88 +0,21 +8,40 +20,05 -
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 3,73 +0,55 +7,38 +1,16 -
NLB Skladi - Naravni viri delniški 4,38 +0,48 +10,12 -12,82 -
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 5,64 +0,41 - - -
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 22,01 +0,16 +9,68 -0,28 -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 5,13 +0,06 - - -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 6,07 +0,07 +4,75 +16,28 -
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 5,15 +0,13 +11,92 +21,01 -
NLB Skladi - Slovenija delniški 3,78 +0,13 +67,62 +53,56 -
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 5,94 +0,39 +11,61 +29,83 -
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 6,48 +0,16 +23,43 +59,48 -
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 5,87 +0,45 +14,04 +8,14 -
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 1,24 +0,26 +2,68 -19,19 -
NLB Skladi - ZDA delniški 5,50 +0,13 - - -
Stanje na dan: 23.07.2014.
(*1) Obvezniški EUR se je preimenoval v NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR
(*2) Kombinirani globalni se je preimenoval v NLB Skladi - Globalni uravnoteženi
(*3) Dinamicni delniški se je preimenoval v NLB Skladi - Dinamicni razviti trgi delniški
(*4) Evropski delniški se je preimenoval v NLB Skladi - Razvita Evropa delniški