Naložbe v vrednostne papirje

Nasveti za

Hitre povezave

Publikacije

NLB Spletna mesta

Trgovanje z vrednostnimi papirji

Naročila  za nakup ali prodajo finančnih instrumentov izvršujemo v Poslovalnici za trgovanje z vrednostnimi papirji, kjer vam borzni posredniki s svojim znanjem in izkušnjami pomagajo pri zasledovanju vaših finančnih ciljev. Odločite se za prenos poslovanja z vrednostnimi papirji na NLB d.d.

Glavne prednosti

  • možnost elektronskega trgovanja v spletni banki NLB Klik.
  • razvejana mreža poslovalnic, v nasprotju z drugimi udeleženci na trgu lahko v NLB opravite to storitev v vseh večjih poslovalnicah,
  • storitve opravljajo visoko usposobljeni strokovnjaki NLB, ki vam pomagajo pri zasledovanju vaših finančnih ciljev,
  • dolgoletne izkušnje in prisotnost na trgu,
  • dostop do portala NLB Borza

E-trgovanje

Zemljevid borz


Trgovanje z vrednostnimi papirji

Storitev NLB borznega posredovanja vam omogoča stroškovno učinkovito in samostojno oblikovanje vašega portfelja skladno z vašim odnosom do tveganja in pričakovano donosnostjo. V NLB vam v sklopu storitve borznega posredovanja omogočamo:

  • trgovanje na Ljubljanski borzi,
  • trgovanje s finančnimi instrumenti, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranih tujih kapitalskih trgih,
  • učinkovit dostop do trga dolžniških vrednostnih papirjev na sekundarnem trgu ter možnost sodelovanja v primarnih vpisih le-teh, v sodelovanju z uglednimi mednarodnimi finančnimi institucijami.
Vsem našim strankam je omogočen dostop do informacijskega portala NLB Borza, na katerem so dosegljive informacije o gibanju tečajev slovenskih delnic v realnem času, dostop do dnevnih poročil o dogajanju na domačem in tujih kapitalskih trgih, izbranih informacij in analiz posameznih izdajateljev z Ljubljanske borze. Kratko predstavitev vseh vrst analiz, ki so vam na voljo najdete na naslednji povezavi: Analize podjetij, novice in druga poročila.


Več informacij

Splošni pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti (1,36 MB)
Informacija o internem pritožbenem postopku (189 KB)
Politika razvrščanja strank (138 KB)
Politika izvrševanja naročil (59 KB)
Seznam mest izvršitve in izvršilnih partnerjev (159 KB)
Pravila vodenja poddepoja (3,3 MB)
Politika upravljanja nasprotij interesov (411 KB)
Obvestilo o jamstvu za terjatve vlagateljev na podlagi ZTFI (36 KB)

Opozorilo: To tržno sporočilo je namenjeno obveščanju strank o storitvah NLB d.d. v zvezi s finančnimi instrumenti. Naložbe v finančne instrumente so tvegane. Informacije o investicijskih storitvah NLB d.d. in o tveganjih so vam na voljo v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d., Ljubljana, ki so dostopni na spletni strani NLB in v poslovalnicah NLB d.d., kjer je možno skleniti poslovno razmerje za opravljanje investicijskih storitev. Storitve na področju poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d. opravlja le na pobudo stranke.