Osnove življenjskih zavarovanj

Življenjske situacije

 

Zakaj potrebujem življenjsko zavarovanje?Pred sklenitvijo zavarovanja najprej razmislite, koliko dodatnih sredstev bi potrebovali vaši najbližji, če vas ne bi bilo več.  Življenjsko zavarovanje je prvenstveno namenjeno varnosti vaše družine ali drugih, ki so finančno odvisni od vas. Z življenjskim zavarovanjem boste poskrbeli, da bodo v primeru vaše smrti prejeli zavarovalnino, ki jo bodo lahko uporabili za različne potrebe. Zavarovalnina jim bo omogočila, da bodo lahko:

  • pokrili izgubo vaših prihodkov, s čimer bodo lahko ohranli življenjski slog, kot so ga navajeni. Če je vaš dohodek pomemben vir zaslužka vaše družine, bi njegova izguba precej vplivala na način življenja družine. Življenjsko zavarovanje je najučinkovitejši način, da zagotovite finančno varnost svoje družine v primeru smrti;
  • poskrbeli za izobraževanje otrok. Šolanje otrok je lahko drago, zato je v ta namen pogosto treba dolgoročno varčevati. Tudi če vnaprej načrtujete in vsak mesec  namensko varčujete za šolanje otrok, se lahko zgodi, da umrete preden privarčujete dovolj. Z življenjskim zavarovanjem poskrbite, da se bodo otroci lahko izšolali tako, kot ste načrtovali;
  • odplačali dolgove. Dolgovi so lahko obremenjujoči za družino, še posebej brez vaših prihodkov. Zavarovalnina se lahko uporabi za odplačilo dolga in prispeva k finančni varnosti vaše družine;
  • plačali stroške pogreba in morebitne druge povezane stroške. Poslednje finančne obveznosti, kot so pogrebni stroški, davki ob dedovanju, morebitni neporavnani zdravniški računi so za družino lahko veliko breme. Zavarovalnina lahko pokrije nepričakovane stroške in tako vašim bližnjim v težkih trenutkih prihrani veliko skrb.

Skrbi so sestavni del življenja in žal vam jih ne moremo odvzeti. S sklenitvijo življenjskega zavarovanja pa vam lahko pomagamo, da poskrbite za finančno varnost svojih bližnjih v primeru vaše smrti.  Tako bodo vaši najbližji imeli vsaj eno skrb manj.

Z zavarovanjem hkrati tudi varčujete

Večina naših varčevalno-naložbenih zavarovanj je vseživljenjskih, kar pomeni, da nimajo zapadlosti. Glede na to, koliko ste pripravljeni tvegati, lahko izbirate med zavarovanji, ki prinašajo zajamčen donos, in nekoliko bolj tveganimi naložbenimi zavarovanji, ki pa so lahko donosnejša.

Poiščite pravo življenjsko zavarovanje zase

Življenjska zavarovanja NLB Vite so oblikovana tako, da upoštevajo različne želje in  potrebe posameznikov in družin. V naši ponudbi zavarovanj boste zagotovo našli pravo zase.


Odločitev za sklenitev življenjskega zavarovanja ni lahka, zato so vam za nasvete in lažjo izbiro na voljo naši svetovalci na brezplačni telefonski številki 080 8798.