Informativni izračun - NLB Vita Izbrana

Zavarovanec

Zavarovanec je lahko ob sklenitvi star največ 65 let, v primeru enkratnega vplačila do vključno 70. leta starosti.

Zavarovanje

EUR
vseživljensko

Zavarovanje za primer smrti

EUR

Nezgodno zavarovanje

NLB Vita loader

Zavarovanec

Zavarovanec je lahko ob sklenitvi star največ 65 let, v primeru enkratnega vplačila do vključno 70. leta starosti.

Zavarovanje

EUR
Vseživljenjsko.

Nezgodno zavarovanje za primer smrti

EUR

Nezgodno zavarovanje za primer popolne trajne invalidnosti

Družba NLB skladi

Vsak vključen sklad mora imeti najmanj 20% delež.

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
NLB Vita loader