NLB Vita Izbrana

Čas je za akcijo.

Naložbeno življenjsko zavarovanje NLB Vita Izbrana je odlična izbira za dolgoročno varčevanje. Z njo si lahko zagotovite dodatek k pokojnini.

Informativni izračun  Kalkulator za dodatek k pokojnini 

Premija Najmanj 50 EUR na mesec ali najmanj 1.000 EUR enkratno
Kritja Zavarovanje za primer smrti, nezgodne smrti in 100% trajne nezgodne invalidnosti ali za primer kritične bolezni.
Donos Vezan na vzajemne sklade družbe NLB Skladi

Naložbena politika bo skladno z vašo starostjo brezplačno prehajala iz dinamičnega v konzervativnejši način plemenitenja sredstev.

Po desetih letih od sklenitve zavarovanja ste oproščeni plačila dohodnine in davka od prometa zavarovalnih poslov.

NLB Vita Izbrana za pokojnino poleg varčevanja nudi tudi življenjsko zavarovanje. Višino zavarovalne vsote lahko določite v poljubni višini.

Če želite možnost doseganja višjih donosov, kot jih prinašajo klasične oblike varčevanj.

Kako skleniti zavarovanje

1

Kalkulator za izračun dodatka k pokojnini

Izračunajte si koliko bi morali mesečno varčevati za dodatek k pokojnini! Prej ko boste začeli, nižja bo mesečna premija.

Kalkulator za dodatek
k pokojnini

2

Koliko lahko privarčujem?

Preverite predviden donos, ki bi ga lahko ustvarili.

Informativni izračun

3

Kje skleniti?

Zavarovanje lahko sklenete v katerikoli poslovalnici NLB d.d. Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali pri morebitnih vprašanjih.

Poišči poslovalnico

Koliko moram privarčevati za dodatek k pokojnini?

Analize strokovnjakov NLB kažejo, da je za ohranitev življenjskega standarda v pokoju potrebnih vsaj 80 % zadnjih mesečnih neto prihodkov. Sami morate torej zapolniti vrzel v višini 30 % neto mesečnih prihodkov. Da bi si ustvarili pokojninsko rezervo, ki bo omogočala črpanje rente v višini 30 % zadnjih mesečnih neto prihodkov 30 let po upokojitvi, morate do 65. leta privarčevati 6-kratnik letnih neto prihodkov.

Ostali različici NLB Vite Izbrane

NLB Vita Izbrana ima še dve različici. NLB Vita Izbrana za vas nudi že vnaprej določene zavarovalne vsote, zavarovalna kritja in košarico vzajemnih skladov, ki jo oblikujejo finančni strokovnjaki NLB Skladov, zato za izbiro primernih vzajemnih skladov ne potrebujete finančnega znanja.

NLB Vita Izbrana poljubna pa je namenjena tistim, ki imate finančno znanje in želite sami določati košarico vzajemnih skladov ter višino zavarovalnih vsot in kritij. Košarico vzajemnih skladov lahko poljubno menjate.

Več informacij

Zloženka

Splošni pogoji

Dodatek k splošnim pogojem

Dodatni pogoji za nezgodno zavarovanje

Dodatni pogoji za zavarovanje kritičnih bolezni

Tabela s pokojninsko strategijo

Opis vzajemnih skladov