Delamo prave stvari na pravi način?

Smo uspešni ali smo učinkoviti? Oboje?

Različni avtorji poimenujejo uspešnost na več načinov, ena izmed najbolj preprostih razlag pa uspešnost tolmači na naslednji način:

»Biti uspešen (effective) pomeni, da ste se odločili za prave stvari
»Biti učinkovit (efficient) pomeni, da delate stvari na pravi način

V nadaljevanju je predstavljena matrika uspešnosti in učinkovitosti, ki se lahko uporabljajo v osebnem in poslovnem življenju.

Nizka uspešnost in nizka učinkovitost: To pomeni, da se napačne stvari izvajajo na napačen način.

Visoka uspešnost in nizka učinkovitosti: To je že bolje, delate prave stvari a kaj, ko jih izvajate na nepravi način. Na primer, izberete prave izdelke, ki jih želite prodajati, vendar ne veste kako jih prodati ali jih ponujate napačnim strankam.

Nizka uspešnost in visoka učinkovitost: Izgubljate se v delu, 'ne vidite gozda od dreves', s tem ko delate napačne stvari na pravi način.

Visoka uspešnost in visoka učinkovitost: Na ta način boste zagotovili dolgoročno uspešnost tako vas kot podjetnika kot tudi vašega podjetja. Na primer, izberete prave izdelke, ki jih prodajajo na pravi način.

Teorijo je potrebno prenesti tako v poslovno kot osebno življenje. Rastli bomo lahko le na način, da smo uspešni a hkrati učinkoviti. Da pa bi lahko poslovno rastli moramo v prvi fazi poskrbeti za osebno zadovoljstvo. Pri tem vam lahko pomagamo tudi mi, saj vam s primerno izbiro ustreznega življenjskega zavarovanja lahko pomagamo k pravi stvari na pravi način.

Vir: http://www.dejavnikiuspeha.si/sl/zanimivosti/116-ucinkovitost-in-uspesnost

Finance