Umirjanje situacije na kapitalskih trgih v februarju

Kapitalski trgi so v februarju sicer nadaljevali negativni trend iz januarja, vseeno pa so delniški tečaji mesec zaključili skoraj 10% nad najnižjimi vrednostmi, doseženimi sredi meseca. Jasno je namreč bilo, da se trenutni makroekonomski obeti le niso tako drastično poslabšali kot so nakazovali dramatični padci na delniških trgih, ki so nas nehote spomnili na gibanja trgov v letih 2008 in 2009.

V februarju je tako evropski delniški indeks Eurostoxx50 izgubil 3,3%, ameriški S&P500 0,7% in japonski TOPIX za 3,3% (vse merjeno v EUR), medtem ko so izgube tekom meseca znašale že 10 in več %. Visoka volatilnost na trgih je povezana predvsem z negotovostjo glede stabilizacije kitajske gospodarske rasti, ki naj bi po uradnih napovedih letos dosegla med 6,5 in 7%, pri čemer bo izvoz najverjetneje negativno vplival na stopnjo gospodarske rasti. Kitajska politika se sicer nahaja med kladivom in nakovalom, saj si po eni strani prizadeva za hitrejšo rast zasebne potrošnje na račun nižje izvozne odvisnosti, obenem pa ne bi rada dovolila višje depreciacije lokalne valute in hkrati ohranila visoko stopnjo deviznih rezerv. Obseg rezerv še vedno presega 3.000 mrd USD, vendar so se samo v letu 2015 znižale za več kot 500 mrd USD, podobne trend pa se nadaljuje tudi v letošnjem letu. Vseeno pa dosedanja kitajska politika malih korakov nakazuje, da država oz. partija ne bosta dovolili pretiranih odklonov od zastavljenih gospodarskih ciljev, kar pomeni, da bodo v primeru slabšanja razmer ukrepali z dodatnimi fiskalnimi spodbudami.

Zaradi pričakovanj o dodatni ''injekciji'' denarnih spodbud ECB za umiritev deflacijskih pričakovanj, so donosnosti srednjeročnih nemških državnih obveznic konec februarja dosegle rekordno nizke vrednosti. Tako je donosnost nemške državne obveznice s 5-letno zapadlostjo dosegla negativnih -0,4%, 10-letna pa pozitivnih 0,1%. Nekoliko bolj ''normalne'' so donosnosti ameriških državnih obveznic, 10-letna se je tako znižala na 1,7% (konec leta je bil v pričakovanju hitrejših dvigov obrestnih mer že na nivoju 2,3%). Podobno so se znižale tudi donosnosti podjetniških obveznic, predvsem bolj kvalitetnih izdajateljev – tako znaša povprečen donos 10-letnih obveznic evro izdajateljev z A ali višjo boniteto zgolj 1,35%, pri ratingu BBB pa le 0,1 odstotne točke več.  

Padec cen energentov sta (začasno?) uspela ustaviti Savdska Arabija in Rusija z dogovorom o zamrznitvi obsega proizvodnje. Cena sodčka nafte WTI v EUR se tako gledano na mesečni ravni praktično ni spremenila, je pa tekom meseca upadla za izjemnih 25% in nato nadoknadila vse izgube do konca meseca. Zelo podobno je bilo tudi gibanje surovin (npr. bakra, aluminija), kar je lepo razvidno v grafu. V zadnjih mesecih pa je zaradi negotovih razmer na kapitalskih trgih na vrednosti pridobili tudi zlato.

V nadaljevanju leta kljub turbulentnemu začetku vendarle pričakujemo bolj ''normalne'' razmere in gibanja, vseeno pa se je še enkrat več pokazalo, da se v času hitrih padcev, ki so bolj posledica panike kot resnično poslabšanih ekonomskih obetov, splača ohraniti mirno kri in ne nagonsko reagirati, saj lahko zelo hitro zamudimo odboj tečajev, kot se je zgodil v drugi polovici februarja.

Ker vemo, da je vaš čas dragocen, tovrstno spremljanje pa lahko vzame veliko časa, bomo na NLB Viti vsak mesec pripravili kratek pregled dogajanj na svetovnih, evropskih in tudi slovenskih kapitalskih trgih.

Finance