NLB Vita Odgovorna

Sledite svojim sanjam, a bodite pri tem odgovorni.

NLB Vita Odgovorna je namenjena zavarovanju kreditojemalca za primer smrti. V primeru smrti bo vaš kredit do višine zavarovalne vsote poplačala NLB Vita.

Informativni izračun 

Premija Mesečna ali enkratna, odvisna od višine zavarovalne vsote in dobe zavarovanja ter starosti zavarovane osebe
Kritja Zavarovanje za primer smrti
Višina zavarovalne vsote Višina kredita oz. minimalno 6.000 EUR

 

Zavarovanje je primerno

Če imate kredite in bi radi poskrbeli, da v primeru vaše smrti ne bodo bremenili vaše družine.

Če ste stari od 18 do vključno 65 let.

Če najemate kredit kot fizična oseba ali podjetnik.

Kako skleniti zavarovanje

1

Preverite finančno stanje

Višino neodplačanega kredita primerjajte s finančnim stanjem svoje družine. Zavarovalna vsota mora pokriti znesek, ki ga družina v primeru vaše smrti ne bi mogla plačati.

Informativni izračun

2

Potrebni dokumenti

Ob sklenitvi življenjskega zavarovanja NLB Vita Odgovorna potrebujete identifikacijski dokument in davčno številko.

3

Kje skleniti?

Zavarovanje lahko sklenete v katerikoli poslovalnici NLB d.d. Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali pri morebitnih vprašanjih.

Poišči poslovalnico

Zakaj skleniti?

Zanesljivo zavarovanje

Če imate sklenjeno zavarovanje NLB Vita Odgovorna, bo NLB Vita v primeru vaše smrti pokrila znesek preostanka kredita do višine zavarovalne vsote. Zavarovani ste lahko že naslednji dan po sklenitvi zavarovalne pogodbe.

Prilagodljivo zavarovanje

NLB Vita Odgovorna se v celoti prilagaja vašim potrebam. Lahko se odločite zavarovati v korist celotnega kredita ali pa le dela, če imate morda že toliko prihrankov, da bi drugi del vaša družina lahko pokrila sama. Zavarovalna vsota je v času trajanja zavarovanja padajoča. Premija je odvisna od višine zavarovalne vsote oziroma višine kredita, od trajanja zavarovanja in vaše starosti. Premijo lahko plačujete mesečno ali jo poravnate v enkratnem znesku. V primeru mesečnih plačil je obdobje plačevanja premije krajše od dobe zavarovanja.

Preprosta sklenitev

Sklenitev zavarovanja NLB Vita Odgovorna je preprosta. Zanjo lahko poskrbite sočasno ob odobritvi kredita, lahko pa se za sklenitev odločite tudi med samim trajanjem kredita. Če gre za zavarovalno vsoto, nižjo od 100.000 EUR, morda ne boste potrebovali zdravniškega pregleda, kot je običajna praksa pri tovrstnih zavarovanjih. Pri višjih zavarovalnih vsotah pa vam bomo v postopku sklenitve omogočili brezplačen zdravniški pregled.

Več informacij

Zloženka

Splošni pogoji