Poročilo o solventnosti in finančnem položaju za poslovno leto 2017