Strokovni sodelavec za področje aktuarstva in razvoja produktov

Pridruži se ekipi NLB Vita d.d. Ljubljana, največji bančni zavarovalnici v Sloveniji kot strokovni sodelavec za področje aktuarstva in razvoja produktov!

Opis dela:

NLB Vita zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca v svoje vrste vabi zanesljivega, odgovornega, natančnega, etičnega, samoiniciativnega in na stranke usmerjenega posameznika, ki bo prevzel naloge strokovnega sodelavca za področje aktuarstva in razvoja produktov in tako skupaj z ekipo NLB Vite soustvarjal nove oz. nadgrajeval obstoječe bančno zavarovalne produkte.

Tvoje glavne naloge bodo:

 • sodelovanje pri izvajanju nalog v zvezi z razvojem novih in nadgradnjami oz. prilagoditvami obstoječih bančno zavarovalnih produktov,
 • sodelovanje pri izdelavi analiz bančno zavarovalnih produktov domače in tuje konkurence ter analiz navad in sprememb navad komitentov,
 • sodelovanje pri vpeljavi novega oz. nadgradnji obstoječega produkta (sodelovanje pri pripravi idejnega predloga produkta, načrt razvoja novih produktov),
 • sodelovanje pri pripravi splošnih pogojev bančno zavarovalnih produktov,
 • sodelovanje pri izdelavi produktne mape,
 • sodelovanje pri izdelavi tehnične specifikacije novega in nadgradnji obstoječega bančno zavarovalnega produkta,
 • priprava posebnih ponudb za sklenitev zavarovalnih pogodb,
 • sodelovanje v projektnih skupinah,
 • izračun in kontrola zavarovalno tehničnih rezervacij in drugi izračuni v zvezi z zagotavljanjem izvrševanja obveznosti iz zavarovanj,
 • priprava in testiranje izračunov in poročil za notranje uporabnike in zunanje institucije,
 • izvajanje strokovnih izobraževanj in predstavitev iz področja svojega dela,
 • priprava ter sodelovanje pri sklepanju novih oz. pri spremembah/dopolnitvah obstoječih pozavarovalnih pogodb v skladu s poslovnimi cilji zavarovalnice in cilji na področju obvladovanja zavarovalnih tveganj,
 • koordiniranje, nadzor in spremljanje delovnega procesa,
 • prenos znanj,
 • opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega oz. uprave, ki smiselno sodijo v delokrog delovnega mesta oz. dela delovne sredine, kjer se opravlja delo

Nudimo ti:

 • delo v dinamičnem kolektivu, kjer spodbujamo stalno strokovno in osebno rast,
 • urejeno, družini prijazno in sproščeno delovno okolje,
 • možnost pridobivanja izkušenj v mednarodnem okolju ,
 • delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom ter poskusno dobo 5 mesecev zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca.

V kolikor imaš VII. ali VI/2. izobrazbo matematične ali ekonomske smeri, znanje standardnih in specializiranih orodij za PC ter  aktivno govoriš angleški jezik, te vabimo, da nam svoj CV in motivacijsko pismo posreduješ na naslov zaposlitev@nlbvita.si najkasneje do 30. maja 2018.