Obvestilo kritja zdravljenja za koronavisuom COVID-19

Kritja zdravljenja za koronavisuom COVID-19 po zdravstvenem turističnem zavarovanju NLB Vita Tujina:

  1. Če v državi, kamor stranka potuje, koronavirus COVID-19 ni razglašen kot epidemija, bo NLB Vita stranki v tem primeru krila nastale stroške zdravljenja za koronavirusom COVID-19.
  2. Stranki prosim svetujte, da pred potovanjem v tujo državo preverijo, če je v tej državi koronavirus COVID-19 razglašen* kot epidemija.
  3. Zdravljena za koronavirusom COVID-19 ne krijemo v državah, kjer je že razglašena epidemija. Če pa v teh državah stranka zboli za drugo boleznijo ali pride do poškodbe, NLB Vita krije vse nastale stroške zdravljenja, prevozov in asistenc v tujini.
  4. Zavarovalnica ne krije morebitnih stroškov preventivno odrejene karantene za osebe, ki jim ni potrjena diagnoza koronavirusa COVID-19, saj ne gre za stroške zdravljenja.

* Razglasitev epidemije na določenem območju je v pristojnosti organov oblasti države, kjer se je le-ta pojavila oz. v pristojnosti Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v primeru pandemij.