Vizitka podjetja

Lokacija NLB Vita

Polno ime NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana
Skrajšano ime NLB Vita d.d. Ljubljana
Sedež Trg republike 3, 1000 Ljubljana
Dejavnost Življenjsko, nezgodno in zdravstveno zavarovanje, razen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zavarovalnica ima dovoljenje agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalnih vrstah 1, 2, 19 in 21.
Davčna št. SI70292825
Matična št. 1834665
Ustanovljena decembra 2002
Šifra podrazreda dejavnosti 66.010 (šifra podrazreda glede na večinsko dejavnost)
Osnovni kapital 7.043.899,19 EUR
Lastništvo Skupni podjem (joint venture): Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana (50 %) in KBC Insurance NV (50 %)
FATCA status Registered Deemed Compliant
GIIN 5DHUWX.00031.ME.705