NLB Naložba Vita Multi

NLB Naložba Vita Multi je vseživljenjsko naložbeno zavarovanje v katerega se lahko vplačajo enkratne premije v različne zaprte investicijske sklade ali pakete.

Novo vpisno obdobje od 8. oktobra do 30. novembra 2018
Več informacij 

 

Premija Minimalna enkratna premija 1.000 EUR*
Zavarovalna kritja Zavarovanje za primer smrti in nezgodne smrti
Varnost vloženih sredstev Naložbena politika je zasnovana tako, da na datum dospetja posameznega investicijskega sklada oz. paketa nudi določeno stopnjo varnosti.

* Vplačila so možna samo v času vpisnega obdobja razpisanega investicijskega sklada oz. paketa.

 

Zavarovanje je primerno

Če želite svoja sredstva varno razpršiti.

Če iščete dolgoročno naložbo z nizkim tveganjem, a z možnostjo višjih donosov in življenjskim zavarovanjem.

Če imate vsaj 1.000 EUR razpoložljivih sredstev, ki jih želite oplemenititi.

Kako skleniti zavarovanje

1

Vpisno obdobje

Tri- do štirikrat letno v poslovalnicah NLB razpišemo vpisno obdobje v NLB Naložbo Vita Multi. Novice o vpisnih obdobjih lahko spremljate na naši spletni strani oziroma na družabnih omrežjih Facebook in Google+.

2

Potrebni dokumenti

Ob sklenitvi zavarovanja potrebujete identifikacijski dokument in davčno številko.

3

Kje skleniti?

Zavarovanje lahko sklenete v katerikoli poslovalnici NLB d.d. Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali pri morebitnih vprašanjih.

Poišči poslovalnico

Zakaj skleniti?

Aktualno - novo vpisno obdobje

Izkoristite zanimivo priložnost za plemenitenje prihrankov. V okviru naložbenega življenjskega zavarovanja NLB Naložba Vita Multi lahko zdaj pristopite k novemu investicijskemu paketu NLB Vita Družbeno odgovorni razviti trgi samo v obdobju od 8. oktobra do 30. novembra 2018.

Investicijski paket NLB Vita Družbeno odgovorni razviti trgi vam v okviru NLB Naložbe Vita Multi nudi:

  • zavarovanje s kritjem smrti in nezgodne smrti brez plačila dodatne premije;
  • 80-odstotno zaščito v investicijski paket vloženih sredstev na dan dospetja paketa;
  • najmanj 3-odstotni donos, če je donos podsklada NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški ob dospetju pozitiven.

Ob uspešnem poslovanju podsklada se lahko vrednost vašega življenjskega zavarovanja precej poveča. 

Informativni primer izplačila ob dospetju investicijskega paketa NLB Vita Družbeno odgovorni razviti trgi:

Skupni donos NLB Skladi – Družbeno
odgovorni razviti trgi delniški v obdobju
Sredstva, vložena v
investicijski paket
Donos investicijskega
paketa ob dospetju
Izplačilo ob dospetju
-100 % 100 % -20,0 % 80,0 %
-20 % 100 % -1,6 % 98,4 %
0 % 100 % 3,0 % 103,0 %
20 % 100 % 7,7 % 107,7 %
54 % 100 % 15,3 % 115,3 %
100 % 100 % 26,0 % 126,0 %
132 % 100 % 33,4 % 133,4 %
140 % 100 % 35,2 % 135,2 %

NLB Naložba Vita Multi je namenjena vsem strankam v starosti od 18 do vključno 65 let. Najmanjša vrednost vplačila je 1.000 EUR. Strankam, ki so stare od 66 do 80 let, je na razpolago NLB Naložba Vita Multi Senior, z najmanjšo vrednostjo prvega vplačila 3.000 EUR.

Možnost doseganja višjih donosov

Če imate presežek sredstev ali želite vaš obstoječi finančni portfelj oplemenititi, potem je NLB Naložba Vita Multi prava izbira za vas. Z izbrano naložbeno politiko vašim vloženim sredstvom zagotovite določeno stopnjo varnosti, hkrati pa boste lahko zaradi naložbe v investicijske sklade dosegali višje donose.

Primerno tudi za starejše

Za zavarovance v starosti od 66 do 80 let je možna sklenitev NLB Naložbe Vita Multi Senior z minimalnim prvim vplačilom premije v višini 3.000 EUR.

Možnost širitve portfelja

V življenjsko zavarovanje NLB Naložba Vita Multi lahko sredstva vplačate vsakokrat, ko je razpisano vpisno obdobje posameznega investicijskega paketa. Sklade izbiramo tako, da združujejo varnost in potencial za rast. Vpisno obdobje običajno razpišemo večkrat letno. Takrat lahko na obstoječo krovno zavarovalno pogodbo vplačate dodatna sredstva.

O vpisnih obdobjih obveščamo v vseh poslovalnicah NLB ter na naši spletni strani in na naših profilih družbenih medijev: Facebook, Google+. Če se naročite na naše e-novice, boste obvestilo prejeli tudi na svoj e-poštni naslov.

Če pa želite sami oblikovati svojo naložbeno politiko, vam svetujemo sklenitev življenjskega zavarovanja NLB Vita Izbrana – naložbeno zavarovanje, vezano na vzajemne sklade družbe NLB Skladi.

Življenjsko zavarovanje brez preverjanja zdravstvenega stanja

Zavarovanje lahko sklenete brez preverjanja zdravstvenega stanja in brez dodatnega plačila stroška za zavarovanje. Če v času trajanja zavarovalne pogodbe nastopi smrt zavarovanca, bo izbrani upravičenec prejel zavarovalnino v višini vrednosti zavarovalne pogodbe, vendar ne manj kot znaša zavarovalna vsota za smrt. Če pa smrt zavarovanca nastopi zaradi nezgode, bo upravičenec poleg zavarovalnine za primer smrti prejel izplačano še zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti.

Primerno za zavarovanje v korist kredita

Zavarovalno pogodbo lahko tudi zastavite pri banki in se tako zavarujete v korist kredita, ki ga boste najeli. Pri tem bo seveda treba preveriti vrednost kredita in vrednost vaše zavarovalne pogodbe.

Več informacij

Zloženka

Splošni pogoji NLB Naložba Vita Multi

Splošni pogoji NLB Naložba Vita Multi Senior

Dodatek NLB Naložba Vita Multi

Dodatek NLB Naložba Vita Multi Senior

Dokumenti s ključnimi informacijami (KID)

Dokumenti o investicijskih paketih in skladih

Podatki o paketu NLB Vita Družbeno odgovorni razviti trgi

Podatki o paketu NLB Vita Zahodni Balkan 2

Podatki o paketu NLB Vita Slovenija mešani

Podatki o paketu NLB Vita Azija 3

Podatki o paketu NLB Vita NLB Vita Naravni viri 2

Podatki o paketu NLB Vita Južna, srednja in vzhodna Evropa 4

Podatki o paketu NLB Vita Globalni delniški 2

Podatki o paketu NLB Vita Južna, srednja in vzhodna Evropa 3

Podatki o paketu NLB Vita Južna, srednja in vzhodna Evropa 3 - Multi Senior

Podatki o paketu NLB Vita Dinamični delniški 3

Podatki o paketu NLB Vita Razvita Evropa 2

Podatki o paketu NLB Vita Azija 2

Podatki o paketu NLB Vita Svetovni razviti trgi 2 

Podatki o paketu NLB Vita Visoko rastoča gospodarstva 3 

Podatki o paketu NLB Vita Južna, srednja in vzhodna Evropa 2

Podatki o paketu Zahodni balkan

Podatki o paketu NLB Vita Slovenija

Podatki o paketu NLB Vita Nepremičnine delniški

Priloga NLB Vita Globalni delniški

Priloga NLB Vita Južna, srednja in vzhodna Evropa

Podatki o paketu NLB Vita Globalni

Podatki o paketu NLB Vita Visoko rastoča gospodarstva 2

Podatki o paketu NLB Svetovni razviti trgi

Priloga NLB Vita Naravni viri

Priloga NLB Vita Azija rast

Priloga NLB Vita Visoka tehnologija

Priloga NLB Vita Dinamični delniški 2

Priloga NLB Vita Dinamični delniški

Podatki o paketu NLB Vita Visoko rastoča gospodarstva

Podatki o paketu NLB Vita Azija

Podatki o skladu KBC EquiMax Jumpstart 900 I

Podatki o skladu KBC EquiMax Jumpstart 900 H

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security Europe Best of 40

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 6

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 5

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Asia 1

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 4

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Family Enterprises 1

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 3

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 2

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Cliquet DJ EuroStoxx50 Best Of 1

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 1

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Sustainables 1

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Cliquet DJ EuroStoxx 50 1

Podatki o skladu KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Cliquet Dax 1