NLB Vita Varčevanje + Senior

Vseživljenjsko zavarovanje, ki vam omogoča varčevanje v obliki življenjskega zavarovanja z naložbenim tveganjem. 

  

Premija

Od 3.000 EUR.

Kritja Zavarovanje za primer smrti do dopolnjenega 91. leta starosti.
Zavarovalna vsota 

5 % enkratne premije oziroma od 150 EUR do največ 3.000 EUR.

Pristopna starost

Od 66. do vključno 80. let. 

 

Zakaj skleniti zavarovanje?

Oplemenitite PRESEŽEK FINANČNIH SREDSTEV.

Izkoristite DAVČNE UGODNOSTI.

Sami določite UPRAVIČENCE za primer smrti.

Hkrati sklenite NEZGODNO ZAVAROVANJE NLB Vita Nezgoda paket Senior.

Ob sklenitvi ni preverjanja  zdravstvenega stanja.

Naložbene možnosti omogočajo različne stopnje prevzemanja naložbenega tveganja.

Možnost odkupa kadarkoli po 1. letu trajanja zavarovanja.

Kako skleniti zavarovanje NLB Vita Varčevanje + Senior?

Izberite naložbeno možnost

  • Če niste naklonjeni tveganjem, je naložbena možnost z zajamčenim donosom prava izbira.
  • Če želite zajamčeni del kombinirati z naložbo v sklade, je primeren kombinirani paket. Sredstva se investirajo v razmerju 75% v sklad z zajamčenim donosom in 25% v košarico skladov družbe NLB Skladi.
  • Če si želite, da za vas brezplačno upravljamo premoženje in tveganje prilagajamo trajanju zavarovanja, je za vas primeren zreli paket
  • Poljubna izbira skladov je namenjena vsem, ki imate več finančnega znanja in si želite sami oblikovati naložbeno premoženje iz posameznih investicijskih skladov družbe NLB Skladi.

Na posamezni polici je lahko določena ena naložbena možnost. V času trajanja zavarovanja lahko prehajate iz ene naložbene možnosti v drugo. Prvi prehod je brezplačen.

Določite upravičenca

Med bližnjimi izberite osebo, ki bi ob vaši smrti prejela izplačilo naložbenega premoženja povišanega za zavarovalno vsoto. Zavarovalna polica tako ni vključena v dedovanje. Izbor upravičenca lahko kadarkoli spremenite v katerikoli NLB Poslovalnici.

Dodajte nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda paket Senior

Ker je življenje nepredvidljivo, vam priporočamo, da poskrbite tudi za svojo finančno varnost in finančno varnost svoje družine v primeru nezgode, ki zahteva zdravljenje v bolnišnici, povzroči trajno invalidnost ali smrt.

Nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda  paket Senior lahko sklenete samo hkrati z življenjskim zavarovanjem NLB Vita Varčevanje + Senior. Z izbiro zavarovanja ste zavarovani za primer nezgodne smrti, smrti v prometni nesreči, nezgodne trajne invalidnosti in upravičeni do dnevnega nadomestila za bolnišnični dan.

Zavarovalne vsote NLB Vita Nezgoda paket Senior 

Nezgodna smrt

10.000 EUR

Nezgodna smrt v prometni nesreči

20.000 EUR

Invalidnost (400% progresija)

10.000 EUR

Izplačilo ob 100% invalidnosti

40.000 EUR

Bolnišnični dan

10 EUR

 

 Zavarovalne premije NLB Vita Nezgoda paket Senior

mesečna 

letna

Premija vključuje 8,5 % davek od zavarovalnih poslov

7,31 EUR

85,13 EUR

Davčne ugodnosti po poteku 10 letnega obdobja zavarovanja

  • Ob odkupu ali delnem odkupu se davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 % vrednosti police ne obračuna.
  • Od dohodka iz življenjskega zavarovanja ste oproščeni plačila dohodnine, če sta zavarovalec in upravičenec ista oseba..
  • Prav tako ste oproščeni plačila dohodnine v primeru smrti zavarovane osebe.

 

Več informacij