NLB Vita Nezgoda Junior

Zavarujte dogodivščine vaših junakov.

Zgodbe tragičnih junakov naj se pišejo le v knjigah. Za varne dogodivščine vaših junakov pa poskrbite s sklenitvijo nezgodnega zavarovanja otrok in mladine.

Skleni online Cenik zavarovanja

Premija

Letno od 20,41 EUR dalje

Trajanje zavarovanja

1 leto ali 1 leto s podaljševanjem

Kritja Zavarovanje za primer nezgodne smrti, nezgodne trajne invalidnosti in nezgodne rente. Dva paketa pa obsegata tudi nadomestilo za najtežje poškodbe, zlom kosti, fizioterapije in nadomestilo za okrevanje po poškodbah.

Zakaj skleniti nezgodno zavarovanje otrok NLB Vita Nezgoda Junior?

S sklenitvijo nezgodnega zavarovanja za vaše najmlajše poskrbite, da posledicam nezgode ne bodo sledile še finančne težave.

Ker vam ne bo potrebno vsako leto skrbeti za podaljšanje zavarovanja, če se boste odločili za možnost avtomatičnega podaljševanja.

Ker zavarovanje velja celo leto, ne glede na to, ali se je nezgoda zgodila v času šole, v prostem času ali v času šolskih počitnic, v Sloveniji ali tujini.

Ker je izbira zavarovalnega paketa zelo enostavna in se zavarovanje lahko sklene preko spleta.

Pomoč pri izbiri paketa

1

Paket Previdni

Če vam je pomembna visoka zavarovalna vsota v primeru invalidnosti otroka.

2

Paket Aktivni

Če želite ob relativno visoki zavarovalni vsoti za trajno invalidnost poskrbeti tudi za nadomestila v primeru lažjih poškodb otroka.

3

Paket Športnik

Odlična izbira, če je vaš otrok član športnega kluba in starejši od 6 let.

Poškodbe otrok in mladine

Po internih podatkih NLB Vite se:

  • 7 % nezgod se zgodi pri organiziranih športnih aktivnostih,
  • 93 % nezgod se zgodi v prostem času,
  • 54 % otrok je uveljavilo in dobilo izplačilo zaradi okrevanja po poškodbi

Kaj krije nadomestilo v primeru najtežjih poškodb v paketu Športnik

Nadomestilo za najtežje poškodbe se izplača v primeru, ko je zavarovanec zaradi nezgode doživel posebej hude posledice:

  • travmatske poškodbe možganov,
  • komo kot stanje nezavesti brez odzivanja na zunanje dražljaje ali notranje potrebe z uporabo zunanjih naprav za ohranjanje zavarovanca pri življenju,
  • opeklinske rane, ki pokrivajo vsaj 20 % telesa,
  • paralizo ali izgubo dveh okončin.

Paketi zavarovanja

Za sklenitev nezgodnega zavarovanja otrok in mladine do vključno 25. leta starosti so na razpolago trije paketi nezgodnih zavarovanj z naslednjimi zavarovalnimi vsotami:

Zavarovalna kritja in zavarovalne vsote PREVIDNI AKTIVNI

ŠPORTNIK

(6-25 let)

Nezgodna smrt (od 15.leta dalje) 3.000 EUR 3.000 EUR 3.000 EUR
Trajna invalidnost z 200% progresijo 50.000 EUR 20.000 EUR 20.000 EUR
Izplačilo za 100 % trajno invalidnost 100.000 EUR 40.000 EUR 40.000 EUR
Nezgodna renta (36 mesecev) 250 EUR 150 EUR 150 EUR
Nadomestilo za najtežje poškodbe     2.500 EUR
Nadomestilo za zlom kosti*   500 EUR 650 EUR
Nadomestilo za okrevanje po poškodbah**   600 EUR 600 EUR
Izplačilo za okrevanje po lažjih poškodbah   18 EUR 18 EUR
Izplačilo za okrevanje po težjih poškodbah   75 EUR 75 EUR
Izplačilo za okrevanje v bolnišnici: 4 - 15 dni   150 EUR 150 EUR
Izplačilo za okrevanje v bolnišnici: 16 - 30dni   300 EUR 300 EUR
Izplačilo za okrevanje v bolnišnici: 31 dni ali več   600 EUR 600 EUR
Nadomestilo za fizioterapije (na dan)   20 EUR 20 EUR
Letna premija*** (do vključno 14 let) 20,41 EUR 22,19 EUR

39,92 EUR

Letna premija *** (od 15 do vključno 25 let) 29,11 EUR 28,26 EUR

59,20 EUR

*Izplačilo zavarovalnine se določi v skladu s Tabelo zlomov kosti, ki je določena v splošnih pogojih zavarovanja.

** Višina izplačila je odvisna od teže poškodbe (predpisanih ukrepov zdravljenja oz. števila nočitev v bolnišnici), kot je prikazano v preglednici.

*** V skladu z ZDPZP letna premija nezgodnega zavarovanja otrok in mladine vključuje 8,5 % davek od zavarovalnih poslov.

 Skleni online 

Novo!

Izplačilo za okrevanje po lažjih poškodbah

prejme otrok, če ste poiskali pomoč pri zdravniku, ki mu je predpisal zdravljenje kot npr.: počitek po poškodbi, razgibavanje, neobremenjevanje, uporabo bergel, bandažne in elastične povoje, hlajenje, oskrbo rane ali odrgnine, jemanje analgetikov in se je zdravil v
domači oskrbi ter je opravil vsaj en naknadni kontrolni pregled.

Izplačilo za okrevanje po težjih poškodbah

zajema težje zdravljenje, kot npr. namestitev mavca, šivanje prizadetega dela telesa, operacijski ali drug invazivni poseg ali zdravljenje v bolnišnici do treh dni.

Nadomestilo za fizioterapijo

izplača zavarovalnica za vsak koledarski dan, ko je otrok obiskoval s strani zdravnika predpisano in nujno fizioterapijo. Nadomestilo se izplača za največ 8 koledarskih dni.

Kaj storiti ob nastanku zavarovalnega primera?

Za prijavo zavarovalnega primera se je potrebno zglasiti v najbližji NLB Poslovalnici. Za več informacij lahko pokličete na 080 87 98 ali pišete na info@nlbvita.si.

Več informacij