Nezgodno zavarovanje otrok
NLB Vita Nezgoda Junior

nezgodno zavarovanje za otroke in mladino

Otroška igra je nedolžna. Razen, kadar ni.

Poskrbite za svoje otroke in mladostnike stare do 26 let s sklenitvijo nezgodnega zavarovanja.

Skleni online Cenik zavarovanja

Premija Letno, od 20,41 EUR dalje
Trajanje zavarovanja

1 leto ali 1 leto s podaljševanjem

Kritja Zavarovanje krije posledice nezgod, ki so se zgodile kjerkoli v času trajanja zavarovalnega kritja.

Zakaj skleniti nezgodno zavarovanje otrok NLB Vita Nezgoda Junior?

Ker vam ne bo potrebno vsako leto skrbeti za podaljšanje zavarovanja, če se boste odločili za možnost avtomatičnega podaljševanja.

Ker zavarovanje velja celo leto, ne glede na to, ali se je nezgoda zgodila v času šole, v prostem času ali v času šolskih počitnic, v Sloveniji ali tujini.

Edini na trgu vam nudimo nadomestilo za invalidnosti v prometni nesreči in nadomestilo v primeru najtežjih poškodb v paketu športnik.

Ker je izbira zavarovalnega paketa zelo enostavna.

Pomoč pri izbiri paketa

1

Paket Previdni

Če vam je pomembna visoka zavarovalna vsota v primeru invalidnosti otroka.

2

Paket Aktivni

Če želite ob relativno visoki zavarovalni vsoti za trajno invalidnost poskrbeti tudi za nadomestila v primeru lažjih poškodb otroka.

3

Paket Športnik

Odlična izbira, če je vaš otrok član športnega kluba in starejši od 6 let.

Poškodbe otrok in mladine

  • Najpogostejše poškodbe pri otrocih so zlomi kosti in kar 15% vseh zlomov doživimo v času otroštva.
  • Najpogostejši vzrok težkih poškodb otrok in mladine pa so prometne nesreče. V 2014/2015 je bilo v populaciji do 24. let udeleženih okoli 5.000 oseb, kar pomeni vsak 100-ti otrok/mladostnik. 
  • V letu 2013 je bilo opravljenih več kot 80.000 obiskov zdravstvenih ustanov na primarni ravni zaradi nezgod med mladimi (0 – 20 let), kar predstavlja skoraj ¼ vseh nezgod.
  • 20% telesnih poškodb otrok in mladine se zgodi med organizirano gibalno dejavnostjo v vrtcih/šolah, 62% med organizirano izven šolsko dejavnostjo in 18% med dejavnostjo v prostem času.

Paketi zavarovanja

Za sklenitev nezgodnega zavarovanja otrok in mladine do vključno 25. leta starosti so na razpolago trije paketi nezgodnih zavarovanj z naslednjimi zavarovalnimi vsotami:

Paket zavarovanja in zavarovalna kritja Previdni Aktivni

Športnik

(6-25 let)

Nezgodna smrt (od 15.leta dalje) 3.000 EUR 3.000 EUR 3.000 EUR
Trajna invalidnost - 200% progresija * 50.000 EUR 20.000 EUR 20.000 EUR
Izplačilo pri 100 % trajni invalidnosti z 200% progresijo 100.000 EUR 40.000 EUR 40.000 EUR
Nezgodna renta (36 mesecev) 250 EUR 250 EUR 350 EUR
Nadomestilo za zlom kosti / 1.500 EUR 3.000 EUR
Nadomestilo za invalidnost v prometni nesreči / 2.000 EUR 2.000 EUR
Nadomestilo za aktivno zdravljenje / 4 EUR 4 EUR
Bolnišnični dan / 10 EUR 10 EUR
Nadomestilo za najtežje poškodbe / / 2.500 EUR
Letna premija z DPZP
za otroke do vključno 14. leta starosti
20,41 EUR 21,82 EUR 39,33 EUR
Letna premija z DPZP
za mladino od 15. do vključno 25 leta
29,11 EUR 32,65 EUR

58,01 EUR

*Zavarovalnina za kritje trajne invalidnosti za stanje po zlomu ali prelomu kosti se izplača pod pogojem, da je zavarovanec utrpel vsaj 10 % stopnjo trajne invalidnosti.

Skleni online

Novo na trgu

Nadomestilo za invalidnosti v prometni nesreči v paketih Aktivni in Športnik

V primeru nezgod, ki jih najmanj pričakujete - nadomestilo za invalidnost v prometni nesreči se izplača v primeru, ko zavarovanec utrpi poškodbo v prometni nesreči, ki ima za posledico vsaj 10 % trajno invalidnost.

Nadomestilo v primeru najtežjih poškodb v paketu športnik

Nadomestilo za najtežje poškodbe se izplača v primeru, ko je zavarovanec zaradi nezgode doživel posebej hude posledice:

  • travmatske poškodbe možganov,
  • komo kot stanje nezavesti brez odzivanja na zunanje dražljaje ali notranje potrebe z uporabo zunanjih naprav za ohranjanje zavarovanca pri življenju
  • opeklinske rane, ki pokrivajo vsaj 20 % telesa
  • paralizo ali izgubo dveh okončin.

Kaj storiti ob nastanku zavarovalnega primera?

Za prijavo zavarovalnega primera se je potrebno zglasiti v najbližji poslovalnici NLB. Za več informacij lahko pokličete na 080 87 98 ali pišete na info@nlbvita.si.

Več informacij

Zloženka

Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje otrok in mladine