NLB Vita Razigrana z zajamčenim donosom

Skrb za prihodnost naših otrok je prva naloga starševstva.

NLB Vita Razigrana je štipendijsko življenjsko zavarovanje, s katerim se starši zavarujete za primer smrti, in tako svojemu otroku zagotovite prejemanje štipendije.

Informativni izračun 

Premija Najmanj 25 EUR na mesec ali najmanj 1.000 EUR enkratno
Kritja Zavarovanje za primer smrti starša
Zajamčen donos 1,25 % z možnostjo udeležbe v presežku zavarovalnice

 

Zavarovanje je primerno

Če imate predšolske otroke oz. otroke v prvih razredih osnovne šole in želite poskrbeti za njihovo štipendijo.

Če želite zagotoviti, da tudi v primeru vaše smrti vaš otrok prejema štipendijo.

Če želite po poteku varčevanja otroku nameniti sredstva v enkratnem znesku.

Kako skleniti zavarovanje

1

Določite želeno otrokovo štipendijo

Zamislite si, kakšno štipendijo bi radi privarčevali za vašega otroka. Od tega je odvisen mesečni znesek in doba varčevanja, ki ne sme biti krajša od 10 let.

Informativni izračun

2

Potrebni dokumenti

Ob sklenitvi življenjskega zavarovanja NLB Vita Razigrana potrebujete identifikacijski dokument in davčno številko.

3

Kje skleniti?

Zavarovanje lahko sklenete v katerikoli poslovalnici NLB d.d. Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali pri morebitnih vprašanjih.

Poišči poslovalnico

Zakaj skleniti?

Zavarovanje po vaših željah

Ob sklenitvi zavarovanja NLB Vita Razigrana lahko določite, koliko časa želite varčevati (minimalna doba varčevanja je 10 let) in kako boste plačevali premijo (mesečno ali v enkratnem znesku). Prav tako lahko določite dobo izplačevanja štipendije, ki je lahko 3,4 ali 5 let. Po poteku dobe varčevanja se lahko odločite tudi za enkratno izplačilo privarčevanih sredstev.

Varnost privarčevanih sredstev

NLB Vita Razigrana je popolnoma varna. Svojih privarčevanih sredstev v njej ne morete izgubiti, nanje pa vam trenutno nudimo zajamčen donos v višini 1,25 %. Po poteku zavarovalne pogodbe je lahko vaš otrok oproščen plačila dohodnine in davka od prometa zavarovalnih poslov. Zavarovanje lahko brez razloga odkupite kadarkoli.

Izplačilo štipendije

Otroku je zagotovljena štipendija tako v primeru doživetja kot tudi v primeru vaše smrti v dobi varčevanja. V primeru vaše smrti pred iztekom varčevanja bomo pri NLB Viti dopolnili vrednost police v višini bodočih neplačanih premij in poskrbeli, da vaš otrok po poteku varčevalne dobe prejme štipendijo, ki mu pripada.

Več informacij

Zloženka

Splošni pogoji NLB Vita Razigrana z zajamčenim donosom

Dodatek k splošnim pogojem NLB Vita Razigrana z zajamčenim donosom