Informativni izračun - NLB Vita Razigrana

Zavarovanec (starši)

Zavarovanec je lahko ob sklenitvi star največ 65 let.

Upravičenec (otrok)

Upravičenec je lahko ob sklenitvi star največ 17 let.

Zavarovanje

let
Upravičenec ob koncu dobe varčevanja ne sme biti starejši od 28 let.

Izračun

EUR
EUR
NLB Vita loader