O nas

Življenje je nepredvidljivo. Stojimo vam ob strani in izpolnimo obljube.

NLB Vita je največja bančna življenjska zavarovalnica na slovenskem trgu. Je članica NLB Skupine. Ustanovili sta jo družbi Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana in KBC Insurance NV. Glavni cilj ustanovitve je bila združitev konkurenčne prednosti NLB kot najmočnejše banke v Sloveniji z znanjem in izkušnjami KBC na področju zavarovalništva, investicijskega bančništva in upravljanja ter informacijske tehnologije.

Zaposlimo

Trenutno nimamo razpisanih delovnih mest.

 

Vizija, poslanstvo, vrednote in cilji NLB Vite

NLB Vita je s strokovno in visoko motivirano ekipo sinonim za bančno zavarovalništvo na slovenskem trgu. Na sodoben in pregleden način ponuja osebna zavarovanja, ki vsem skupinam strank nudijo kakovostno storitev, lastnikom pa primeren donos na kapital.

Z razvejano poslovno mrežo najboljših bančnih strokovnjakov v vseh fazah poslovnega razmerja zagotavljamo strankam oseben odnos in profesionalno storitev.

NLB Vita je skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah sprejela odločitev o pripravi in sprejemu lastnega  Kodeksa upravljanja .

NLB Vita se je zavezala spoštovati določila Kodeksa NLB Skupine.

Vrednote NLB Vite so opredeljene tudi z načeli delovanja Optimum:

  • Odgovornost: Odgovorno opravljeno delo postavi temelje.
  • Preglednost: Preglednost in celovitost nam omogočata stabilnost.
  • Timsko delo: Sodelovanje nam da občutek povezanosti.
  • Inovativnost: Nove ideje nam prinašajo boljše rešitve.
  • Motiviranost: Novi izzivi nam omogočijo nove priložnosti.
  • Usmerjenost: Zadovoljna stranka nam prinaša zadovoljstvo.
  • Maksimiziranje: Premikanje meja nam omogoča lepšo prihodnost.

Strateški cilji za naslednje srednjeročno obdobje obsegajo zagotavljanje ustrezne dobičkonosnosti poslovanja, nadpovprečne rasti ob hkratnem ohranjanju stroškovne učinkovitosti, stabilnosti delovanja ter zagotavljanje finančne trdnosti.

V NLB Viti se zavedamo tudi, da zaposleni največ prispevajo k našemu poslovnemu uspehu, zato jim posvečamo vso skrb in jim ponujamo možnost izobraževanja in osebnega razvoja. Ustvarjamo delovno okolje, ki omogoča dobre medsebojne odnose in počutje ter prinaša osebno zadovoljstvo.

Zaposlene spodbujamo tudi, da si vsak dan prizadevajo strankam ponuditi najboljšo možno storitev. Želimo, da so naše stranke zadovoljne, zato vsak odziv oziroma vsako prejeto pritožbo obravnavamo skladno s  Pravili za reševanje pritožb strank .

Uprava

Mag. Irena Prelog,
predsednica uprave

          

Mag. Tine Pust, CFA
član uprave


Nadzorni svet

Johan B. P. Daemen,
predsednik nadzornega sveta

Blaž Brodnjak, MBA
član nadzornega sveta

Jana Benčina Henigman,
članica nadzornega sveta

Nik Bernard Vincke,
član nadzornega sveta

Družbena odgovornost

V NLB Viti se zavedamo svoje povezanosti z lokalnim in širšim okoljem, v katerem delamo in živimo. Svojo družbeno odgovornost uresničujemo tako, da del ustvarjenega dohodka namenjamo razvoju in delovanju družbenih dejavnosti, ki bogatijo naše življenje s področja kulture, izobraževanja, športa in umetnosti.

Svoje zaposlene spodbujamo, da se aktivno vključujejo v projekte in pobude, ki prispevajo k družbeni odgovornosti. Prav tako smo v NLB Viti ekološko ozaveščeni pri ravnanju z odpadki. Odpadke ločujemo oziroma zbiramo in posredujemo zbirnim centrom. Pri tiskanju materialov zaposlene spodbujamo, naj “premislijo, preden natisnejo”.