Sklenite zavarovanje NLB Vita Tujina

Zdravstveno zavarovanje za tujino, ki krije stroške nujne zdravniške oskrbe in prevoza v primeru bolezni ali poškodbe v tujini. Ob sklenitvi Multitrip zavarovanja prejmete BREZPLAČNO NLB Predplačniško kartico Mastercard.

 Več informacij o zavarovanju

Zakaj skleniti zavarovanje za tujino?

Preprosta sklenitev zavarovanja

Zavarovanje lahko sklenete pred odhodom v tujino v katerikoli poslovalnici NLB ali na spletni strani NLB Vite. Če zavarovanje sklenete v poslovalnici NLB, lahko začne veljati še isti dan. Če je sklenjeno prek spleta, pa naslednji dan. Zavarovanje velja v vseh državah sveta*.

Kdo se lahko zavaruje?

Sklenete lahko individualno zavarovanje (zase ali za drugo osebo) oziroma družinsko zavarovanje (kadar potuje družina). Pri družinskem zavarovanju so lahko zavarovani vaši najbližji, ki živijo z vami v skupnem gospodinjstvu ter so z vami v družinskem razmerju. Z družinskimi člani lahko potujete skupaj ali ločeno.

Zavarujejo se lahko osebe, ki na dan začetka zavarovanja še niso dopolnile 75 let. Osebe, ki so že dopolnile 75 let, se lahko zavarujejo z ustreznim doplačilom premije le pri individualnem zavarovanju.

Trajanje zavarovanja

Zavarovanje za tujino se lahko sklene za enkratno potovanje v tujino z določenim trajanjem do enega leta ali za večkratna potovanja v tujino v okviru enega leta, t. i. Multitrip zavarovanje. Multitrip zavarovanje velja za neomejeno število potovanj v tujino, pri čemer je zavarovalno kritje omejeno na prvih 60 dni potovanja.

Zavarovalno kritje

KRITJE

S

M

L

Nujna zdravstvena oskrba v primeru nezgode ali bolezni

30.000 EUR

50.000 EUR

100.000 EUR

Nujna zobozdravstvena oskrba v primeru nezgode ali bolezni

150 EUR

200 EUR

250 EUR

Stroški taksi prevoza

x

25 EUR

50 EUR

Akutno poslabšanje kroničnih bolezni

x

x

1.200 EUR

Organizacija nujne zdravstvene oskrbe in prevoza

       

Posredovanje nujnih informacij najbližjim

        

Prevoz do bolnišnice, nujne premestitve in vrnitve v domovino

        

Prevoz posmrtnih ostankov v domovino

        

Prevoz in bivanje skrbnika

        

Prevoz otroka v domovino v primeru smrti zavarovanca

        

Stroški organizacije vrnitve v domovino v primeru smrti/hude bolezni člana družine

        

ORGANIZACIJA TAKOJŠNJEGA PLAČILA STROŠKOV ZDRAVSTVENE OSKRBE*

        

*v primeru individualnega in družinskega Multitrip zavarovanja

 Prikaži cenik zavarovanj

Zavarovalne vsote in premije

Izbirate lahko med tremi zavarovalnimi vsotami: 30.000 EUR, 50.000 EUR in 100.000 EUR. Premije, razvidne v spodnji tabeli, so odvisne od trajanja zavarovanja, tipa zavarovanja (individualno ali družinsko) ter višine izbrane zavarovalne vsote. Pri morebitnem rekreativnem ali profesionalnem športnem udejstvovanju na potovanju v tujini in pri starejših osebah (75 let in več) pa se določi še pribitek na premijo.

Cenik (premije in zavarovalne vsote so v EUR)

Trajanje zavarovanja

Individualno zavarovanje

Družinsko zavarovanje

Višina zavarovalnih vsot v EUR

30.000

50.000

100.000

30.000

50.000

100.000

1 dan

5,09

7,71

8,92

9,17

14,41

15,62

do 3 dni

6,11

9,26

11,15

11,21

16,46

20,08

do 5 dni

9,17

13,90

16,73

16,30

24,71

30,12

do 8 dni

12,23

18,52

22,31

22,42

33,96

40,16

do 10 dni

13,76

21,09

27,88

25,46

39,10

50,19

do 15 dni

18,34

27,78

33,47

33,62

51,45

60,24

do 21 dni

23,44

35,49

41,27

42,79

65,85

73,63

do 30 dni

29,03

44,25

52,43

51,96

79,23

94,82

do 45 dni

40,75

61,74

73,63

73,36

111,13

132,76

do 60 dni

43,81

66,88

79,21

78,45

120,39

142,80

do 75 dni

58,07

88,49

104,85

×

×

×

do 90 dni

72,34

110,09

130,53

×

×

×

do 120 dni

94,74

144,06

170,68

×

×

×

do 150 dni

107,00

162,61

193,81

×

×

×

do 180 dni

128,00

193,92

231,04

230,00

349,46

416,10

do 210 dni

143,00

217,15

258,41

×

×

×

do 240 dni

157,00

238,36

283,41

×

×

×

do 300 dni

171,00

259,58

308,79

×

×

×

do 1 leta

200,00

303,01

361,35

360,00

545,41

650,44

1 leto - MULTITRIP

55,20

63,80

78,60

101,20

122,10

148,80

Cene veljajo na osebo/družino.
Zavarovanje lahko z doplačilom sklenejo tudi starejše osebe (75 let in več).
V ceniku morebitni akcijski popusti niso upoštevani.
Zavarovalna premija vključuje 8,5-odstotni davek od prometa zavarovalnih poslov, kjer je to zakonsko zahtevano.

Izberite tip zavarovanja