Sklenite zavarovanje

Zavarovanje, ki krije stroške nujne zdravniške oskrbe in prevoza ter medicinsko asistenco v slovenskem jeziku v primeru bolezni ali poškodbe v tujini.

 

Več informacij o zavarovanju

Prikaži cenik zavarovanj

Zavarovalne vsote in premije

Izbirate lahko med tremi zavarovalnimi vsotami: 25.000 EUR, 50.000 EUR in 80.000 EUR. Premije, razvidne v spodnji tabeli, so odvisne od trajanja zavarovanja, tipa zavarovanja (individualno ali družinsko) ter višine izbrane zavarovalne vsote. Pri morebitnem rekreativnem ali profesionalnem športnem udejstvovanju na potovanju v tujini in pri starejših osebah (75 let in več) pa se določi še pribitek na premijo.

Cenik (premije in zavarovalne vsote so v EUR)

Trajanje zavarovanja

Individualno zavarovanje

Družinsko zavarovanje

Višina zavarovalnih vsot v EUR

25.000

50.000

80.000

25.000

50.000

80.000

1 dan

5,09

7,64

8,15

9,17

14,27

14,27

do 3 dni

6,11

9,17

10,19

11,21

16,30

18,34

do 5 dni

9,17

13,76

15,28

16,30

24,46

27,50

do 8 dni

12,23

18,34

20,38

22,42

33,62

36,67

do 10 dni

13,76

20,89

25,46

25,46

38,71

45,84

do 15 dni

18,34

27,50

30,56

33,62

50,94

55,01

do 21 dni

23,44

35,14

37,69

42,79

65,20

67,24

do 30 dni

29,03

43,81

47,88

51,96

78,45

86,59

do 45 dni

40,75

61,13

67,24

73,36

110,03

121,24

do 60 dni

43,81

66,22

72,34

78,45

119,20

130,41

do 75 dni

58,07

87,61

95,76

×

×

×

do 90 dni

72,34

109,01

119,20

×

×

×

do 120 dni

94,74

142,63

155,87

×

×

×

do 150 dni

107,00

161,00

177,00

×

×

 

do 180 dni

128,00

192,00

211,00

230,00

346,00

380,00

do 210 dni

143,00

215,00

236,00

×

×

×

do 240 dni

157,00

236,00

259,00

×

×

×

do 300 dni

171,00

257,00

282,00

×

×

×

do 1 leta

200,00

300,00

330,00

360,00

540,00

594,00

1 leto - MULTITRIP

48,00

55,00

60,00

92,00

110,00

120,00

Cene veljajo na osebo/družino.
Zavarovanje lahko z doplačilom sklenejo tudi starejše osebe (75 let in več).
V ceniku morebitni akcijski popusti niso upoštevani.
Zavarovalna premija vključuje 8,5-odstotni davek od prometa zavarovalnih poslov, kjer je to zakonsko zahtevano.

Izpolnite podatke o zavarovanju

* vsa polja so obvezna

Multitrip zavarovanje je enoletno zavarovanje, ki velja za neomejeno število potovanj v tujino. Zavarovalno kritje velja le prvih 45 neprekinjenih koledarskih dni od dneva posameznega odhoda zavarovanca v tujino. Zavarovanje se bo po poteku zavarovalnega leta avtomatično podaljšalo. Od zavarovalne pogodbe lahko zavarovalec odstopi s pisnim obvestilom zavarovalnici najmanj en mesec pred zapadlostjo letne premije.

Ves svet, razen Slovenije in države, kjer ima zavarovanec uradno stalno bivališče.

Izberite športno aktivnost

Ko oseba dopolni 75 let na datum začetka zavarovanja, doplačilo za šport ni več možno.

Vaši podatki so varni