NLB Vita Tujina

Zdravstveno zavarovanje
z medicinsko asistenco v tujini

Popust za prvih 100 spletnih sklenitev!
Individualno celoletno multitrip zavarovanje z zavarovalno vsoto 25.000 EUR lahko sklenete
že za 33 EUR, družinsko pa že za 62 EUR.