O nas

Strankam prilagodljiva življenjska zavarovalnica brez drobnega tiska.

NLB Vita je največja bančna življenjska zavarovalnica na slovenskem trgu. Je članica NLB Skupine. Ustanovili sta jo družbi Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana in KBC Insurance NV. Glavni cilj ustanovitve je bila združitev konkurenčne prednosti NLB kot najmočnejše banke v Sloveniji z znanjem in izkušnjami KBC na področju zavarovalništva, investicijskega bančništva in upravljanja ter informacijske tehnologije.

Zaposlimo

Trenurno nimamo razpisanih delovnih mest.
 

Vizija

Dolgoročni kot tudi kratkoročni cilj poslovanja ostaja pridobivanje novih strank na področju življenjskih zavarovanj, hkrati pa ohraniti vodilno vlogo na področju bančnega zavarovalništva v Sloveniji. Z namenom zagotavljanja varnosti in obojestranskega zadovoljstva želimo vzpostaviti dolgoročna partnerstva s svojimi strankami, poslovnimi partnerji in zaposlenimi. Svoja zavarovanja ponujamo prek bančne mreže, ki jo sestavljajo Nova Ljubljanska banka, d. d., in Banka Celje, d. d., kot pridružena banka.

Vrednote

Najpomembnejše vrednote, na katerih temelji vse naše delovanje, smo zajeli v OPTIMUM. Gre za temeljna načela, ki skupaj opisujejo najboljše možno delovanje: odgovornost, performance, transparentnost, inovativnost, motiviranost, usmerjenost in medsebojnost.

V NLB Viti se zavedamo tudi, da zaposleni največ prispevajo k našemu poslovnemu uspehu, zato jim posvečamo vso skrb in jim ponujamo možnost izobraževanja in osebnega razvoja. Ustvarjamo delovno okolje, ki omogoča dobre medsebojne odnose in počutje ter prinaša osebno zadovoljstvo.

Zaposlene spodbujamo tudi, da si vsak dan prizadevajo strankam ponuditi najboljšo možno storitev. Želimo, da so naše stranke zadovoljne, zato vsak odziv oziroma vsako prejeto pritožbo obravnavamo skladno s Pravili za reševanje pritožb strank.

Uprava


Mag. Barbara Smolnikar,
predsednica uprave

Mag. Irena Prelog,
članica uprave

Nadzorni svet

Johan B. P. Daemen,
predsednik nadzornega sveta
Tanja Ahlin,
članica nadzornega sveta
dr. Jure Peljhan,
član nadzornega sveta
Wim Guilliams,
član nadzornega sveta

Družbena odgovornost

V NLB Viti se zavedamo svoje povezanosti z lokalnim in širšim okoljem, v katerem delamo in živimo. Svojo družbeno odgovornost uresničujemo tako, da del ustvarjenega dohodka namenjamo razvoju in delovanju družbenih dejavnosti, ki bogatijo naše življenje s področja kulture, izobraževanja, športa in umetnosti.

Svoje zaposlene spodbujamo, da se aktivno vključujejo v projekte in pobude, ki prispevajo k družbeni odgovornosti. Prav tako smo v NLB Viti ekološko ozaveščeni pri ravnanju z odpadki. Odpadke ločujemo oziroma zbiramo in posredujemo zbirnim centrom. Pri tiskanju materialov zaposlene spodbujamo, naj “premislijo, preden natisnejo”.


V letu 2014 smo podprli

Projekti na področju kulture

Slovenski knjižni sejem

Festival za tretje življenjsko obdobje

Zavod Ypsilon

Športni dogodki

Pot ob žici

Ljubljanski maraton

Dogodke za otroke

Čarobni dan v Kranjski gori, na Bledu in v Arboretumu Volčji potok

Tigrov dan v ZOO Ljubljana

Pikin festival v Velenju

Donacije smo namenili

ZOO Ljubljana

V letu 2013 smo podprli

Donacije smo namenili

Rdečemu križu Slovenije