O nas

NLB Vita, življenjska zavarovalnica

NLB Vita je največja bančna življenjska zavarovalnica na slovenskem trgu, članica NLB Skupine. Njena dejavnost je razvoj zavarovalnih produktov, ki omogoča ponudbo modernih življenjskih in drugih zavarovanj, prilagojenih potrebam strank. Ustanovili sta jo družbi Nova Ljubljanska banka d. d. Ljubljana in KBC Insurance NV. Glavni razlog za ustanovitev je bil združiti konkurenčne prednosti NLB kot najmočnejše banke v Sloveniji z znanjem in izkušnjami KBC na področju zavarovalništva, investicijskega bančništva in upravljanja ter informacijske tehnologije.

Vodstvo družbe

Uprava

Barbara Smolnikar   Irena Prelog  
Mag. Barbara Smolnikar,
predsednica uprave
Mag. Irena Prelog,
članica uprave

Nadzorni svet

Johan B. P. Daemen, predsednik nadzornega sveta
Tanja Ahlin, članica nadzornega sveta
Jure Peljhan, član nadzornega sveta
Wim Guilliams, član nadzornega sveta


Vizija poslovanja

Dolgoročni kot tudi kratkoročni cilj poslovanja ostaja pridobivanje novih strank na področju življenjskih zavarovanj, hkrati pa ohraniti vodilno vlogo na področju bančnega zavarovalništva v Sloveniji. NLB Vita želi z namenom zagotavljanja varnosti in obojestranskega zadovoljstva vzpostaviti dolgoročna partnerstva s svojimi strankami, poslovnimi partnerji in zaposlenimi. NLB Vita ponuja svoja zavarovanja preko bančne mreže, ki jo sestavljajo Nova Ljubljanska banka d. d. in Banka Celje d. d. kot pridružena banka.