Zavarovanja

NLB Vita razvija življenjska zavarovanja, ki se prilagajajo potrebam naših strank. Med našimi zavarovanji boste zagotovo našli tako, ki bo ustrezalo tudi vam.

Težave z odločitvijo?

Če se težko odločite oziroma ne veste, katere lastnosti zavarovanja so najbolj pomembne, vam lahko pomaga naš izbirnik, če nam zaupate nekaj osnovnih podatkov.


Začni

Pomoč svetovalca

Pokličite na številko 080 87 89, kjer vam bodo naši svetovalci z veseljem pomagali izbrati primerno zavarovanje, ustrezno vašim potrebam.

Skrita vsebina
Zavarovanje, ki ga ne potrebujete. Razen kadar ga.
Zavarovanje za primer nezgodne smrti, nezgodne smrti v prometni nesreči, nezgodne invalidnosti ter zloma kosti. Naštetim kritjem lahko dodate tudi dnevno nadomestilo za aktivno zdravljenje in bolnišnični dan.
Nekoč, ko mene več ne bo.
Življenjsko zavarovanje z nizkimi mesečnimi premijami za starejše od 50 let, namenjeno kritju pogrebnih ali zapuščinskih stroškov. Če za to ne boste pravočasno poskrbeli sami, bodo ti stroški postali breme vaših bližnjih, česar pa zagotovo ne želite.
Kaj boste pustili za seboj?
Rizično življenjsko zavarovanje z relativno visokimi zavarovalnimi vsotami ob relativno nizkih premijah, tudi za potrebe samostojnih podjetnikov ali lastnikov manjših podjetij, ki imajo najete večje kredite.
Sledite svojim sanjam, a bodite pri tem odgovorni.
Življenjsko zavarovanje kreditojemalca za primer smrti za osebne in stanovanjske ter podjetniške kredite, v celoti prilagodljivo vašim potrebam. V primeru smrti bo vaš kredit do višine zavarovalne vsote poplačala NLB Vita.
Skrb za prihodnost naših otrok je prva naloga starševstva.
Štipendijsko življenjsko zavarovanje, s katerim se starši zavarujete za primer smrti, in tako svojemu otroku zagotovite prejemanje štipendije. Vaš otrok bo štipendijo prejemal tako v primeru vaše smrti, kot tudi v primeru, da izplačilo doživite.
Čas je za akcijo.
Varčevalno-naložbeno življenjsko zavarovanje, s katerim lahko poskrbite za dodatek k pokojnini, ko boste nekoč zapustili delovno mesto. S tem zavarovanjem ste tudi življenjsko zavarovani, zato z njim poskrbite še za finančno varnost svojih bližnjih.
Že danes zagotovite svoji družini lep jutri.
Varčevalno-naložbeno življenjsko zavarovanje za smrt, nezgodno smrt, 100-% trajno nezgodno invalidnost ali kritične bolezni. Ob zavarovanju nudi varčevanje z zajamčenim donosom.
Zavarujte veselje, ki ga je prinesla izpolnitev želja.
Rizično življenjsko zavarovanje kreditojemalcev za osebni kredit za čas do vključno 5 let in višino do 21.000 EUR. V primeru smrti NLB Vita poplača kredit do višine zavarovalne vsote.
Naj vaš limit ne postavi meje finančni stabilnosti vaše družine.
Rizično življenjsko zavarovanje limitojemalcev, s katerim se zavarujete v korist odobrenega izrednega limita na osebnem računu NLB. V primeru smrti NLB Vita poplača limit do višine zavarovalne vsote.
Življenje ponuja multipriložnosti.
Vseživljenjsko naložbeno zavarovanje z zaščito v sklad vloženih sredstev na datum dospetja posameznega investicijskega paketa. Vlaganje sredstev je mogoče, ko je razpisano vpisno obdobje posameznega investicijskega paketa.
Zavarovanje za izdatke, ki jih ne morete predvideti.
Zavarovanje, ki krije stroške nujne zdravniške oskrbe in prevoza ter medicinsko asistenco v slovenskem jeziku v primeru bolezni ali poškodbe v tujini.