O banki

Družbena vloga

Novinarsko središče

Za vlagatelje

Hitre povezave

Publikacije

NLB Spletna mesta


19.  marec 1998

Podpisana pogodba med NLB in Zavarovalnico Triglav

Nova Ljubljanska banka in Zavarovalnica Triglav sta včeraj, 18. marca, podpisali pogodbo o dolgoročnem poslovnem sodelovanju. Pogodba je plod intenzivnega skupnega dela ter iskanja optimalne oblike sodelovanja in pomeni konkretizacijo konec lanskega aprila podpisanega dogovora.

Pogodba opredeljuje poslovno sodelovanje obeh institucij na področju ustanavljanja, financiranja in upravljanja družb, trženja določenih zavarovalniških produktov prek bančne mreže NLB in določenih bančnih produktov prek zavarovalniške mreže ter mreže agentov Zavarovalnice Triglav, posega pa tudi na področje skupnih bančno zavarovalniških produktov, finančnega poslovanja in upravljanja s premoženjem.

Hkrati s podpisom pogodbe o dolgoročnem poslovnem sodelovanju sta bili podpisani še dve pogodbi, ki določata povsem konkretne oblike tega sodelovanja. Prva je pogodba o ustanovitvi bančno zavarovalniške družbe, ki bo v skupni lasti NLB in Zavarovalnice Triglav (razmerje 50 - 50). Družba bo poleg svetovanja na bančno zavarovalniškem področju opravljala še druge posle bančno zavarovalniške narave, ki bodo v interesu podpisnic sporazuma, s čimer se bodo dosegali še večji sinergijski učinki sodelovanja med obema sistemoma.

Druga konkretizacija podpisane pogodbe o dolgoročnem sodelovanju pa je pogodba o kapitalskem povezovanju NLB in bank, članic njene skupine, ter Zavarovalnice Triglav in njenih hčerinskih družb v zavarovalnici Concordia. Omenjene družbe bodo namreč pridobile 75-odstotni lastniški delež v Concordii s ciljem specializacije te zavarovalnice v smeri življenjskega zavarovanja.

S podpisom pogodbe o dolgoročnem poslovnem sodelovanju med NLB in Zavarovalnico Triglav se začenja obdobje intenzivnega sodelovanja med obema institucijama v pričakovanju pozitivnih učinkov tako za banko kot zavarovalnico, pa tudi za širši slovenski finančno gospodarski prostor.

Nenazadnje se banka in zavarovalnica s tem korakom skupaj pripravljata na vstop Slovenije v Evropsko unijo in prihod tujih bančnih in zavarovalniških institucij.

Nazaj