Zakladne menice

Varna in donosna naložba prostih denarnih sredstev v državne vrednostne papirje, za izplačilo katerih jamči Republika Slovenija.

Komu so namenjene

Zakladne menice so namenjene tistim, ki želite svoja prosta denarna sredstva varno in donosno naložiti za obdobje do enega leta.

Glavne prednosti

  • donosna in varna naložba,
  • za izplačilo obveznosti jamči Republika Slovenija,
  • možnost dnevnega nakupa ali prodaje na sekundarnem trgu,
  • posredovanje pri nakupu brezplačno.

Osnovne informacije

  • zakladna menica je državni kratkoročni vrednostni papir, ki ga izdaja Republika Slovenija,
  • ročnost: trimesečne (TZM), šestmesečne (SZM)...

Nakup zakladnih menic

Zakladne menice lahko kupite prek posrednika na primarnem ali sekundarnem trgu.

Pooblaščene osebe

Matjaž Jelovčan
vodja poslovalnice
Telefon: 01 476 91 82
E-pošta: matjaz.jelovcan@nlb.si

Žiga Košak
Telefon: 01 476 91 52
E-pošta: ziga.kosak@nlb.si

Nevenka Tomažič
Telefon: 01 476 91 96
E-pošta: nevenka.tomazic@nlb.si