Osnove življenjskih zavarovanj

Življenjske situacije

 
Vsak dan je nova priložnost za uresničitev nečesa lepega - da zavarujete, kar vam je ljubo, vlagate v ljubezen in oplemenitite svoje odnose. Ob vsem lepem in prav zato, da bo tega še več, pa ne pozabite poskrbeti tudi za svojo finančno varnost. Za vsak primer.

Zavarujte lepoto življenja in varčujte, da bo ta še večja

Čas teče in z njim se spreminjajo vaše potrebe. Uskladite svoje cilje z življenjskimi zavarovanji, prilagodite stopnjo varnosti svojemu življenjskemu slogu. Za vsak primer. Denar, ki vam ostane ob koncu meseca, ali tisti, ki ste ga privarčevali, ni sam sebi namen. Priskrbite mu naložbeno priložnost v življenjskih zavarovanjih NLB Vite. Saj veste, za vsak primer.

Preverite in premislite, preden se odločite

  • Ob vsakem pomembnejšem življenjskem  dogodku (rojstvo otroka, selitev, napredovanje v službi...) se vaše zavarovalne potrebe lahko spremenijo. Ne pozabite spremenjenim potrebam prilagoditi tudi življenjskih zavarovanj.
  • Najprej razmislite, ali želite zavarovanje z višjimi donosi in ste zato pripravljeni tudi več tvegati, ali pa ne želite prevzeti tveganja in se boste raje zadovoljili z nekoliko nižjim donosom.
  • Premislite, kako vlagate. Eden od načinov, kako vlagati z manjšim tveganjem, je zaščita vloženih sredstev. Tako lahko v najslabšem primeru ob koncu varčevanja pridobite vsoto, ki ste jo vložili, zmanjšano za morebitne stroške in davke.
  • Upoštevajte, da se naložbene priložnosti spreminjajo, zato je smotrno svoje premoženje razpršiti v različne vrste naložb.

Martin S., 35 let

Uspešen komercialist nima večjih skrbi, ima urejeno finančno stanje in lahko si privošči ugodno življenje. Zasluži dovolj, da financira svoje tekoče potrebe, hkrati pa tudi privarčuje. Večjih varčevalnih ciljev nima, saj že ima stanovanje, v katerem živi z ženo in majhnim otrokom. Občasno preveri stanje svojega premoženja in poskrbi, da se njegovi prihranki plemenitijo ter so razpršeni, svoje finančne presežke pa pametno vlaga. Ko je v službi prejel večjo denarno nagrado za uspešno delo, se je odločil za  naložbeno življenjsko zavarovanje NLB Naložba Vita Multi z enkratnim vplačilom, saj mu omogoča potencialno višje donose, hkrati pa zagotavlja varnost sredstev, ki jih je vplačal. V prihodnosti načrtuje, da se bo njegova družina povečala, zato je še posebej pozoren na to, da se njegova sredstva plemenitijo.


Izberite primerno zavarovanje